Кућа Љубинке Петровић (стара кућа Весића)

Село: 
Ресник
Власник: 
Љубинка Петровић
Датум обрађивања: 
21/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Међу просторно најразвијеније, естетски и градитељски најбогатије и свакако најрепрезентативније куће крагујевачког краја спада и ова кућа. Она је по старини припадала породици Весић. Кућа је четвороделна са централним ходником који повезује трем, са једне стране куће, са доксатом, на наспрамној страни. По томе би се она могла назвати кућом са два лица. Можда би се ова врло ретка појава, позната у још једном случају куће у селу Бачини код Варварина, могла повезати са вратима на наспрамној страни куће, уобичајеној појави која дефинише тип динарског дводелног стана. Кућа је приземна, са нивелисаним каменим темељима услед косине терена. Грађена је у бондручном систему са испуном од чатме. Покривена је вишесливним подашчаним кровом, покривеним ћерамидом. Под од набијене земље је у оџаклији, док су гостинска, са сачуваним иконлуком и иконом, и мала соба накнадно бетониране. Једино је у средњој соби сачуван под од дасака заједно са душемом, двадесетак сантиметара издигнутим дрвеним делом, на којој се спавало „на турски начин“ за разлику „европског начина“ где се за спавање користио кревет. У свим просторијама таваница је од шашовца, а у оџаклији су даске. Све просторије међусобно и са спољном средином комуницирају преко ходника. Иако је током времена кућа претрпела мање промене, задржала је репрезентативан карактер који потврђује и ретка одлика појаве трема и доксата на њеним наспрамним странама.
Кућа Љубинке Петровић (стара кућа Весића)
Кућа Љубинке Петровић (стара кућа Весића)
Кућа Љубинке Петровић (стара кућа Весића)