Кућа Дуњића

Село: 
Церовац
Датум обрађивања: 
04/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је приземна, без темеља, са гредама темељачама готово утонулим у земљу, што оставља утисак да су директно постављене на тло а не на низ каменова. Ниска је ради лакшег грејања, што сведочи да је дубоке старости можда још из прве половине 19. века. Грађена је у дрвеној скелетној конструкцији са испуном од чатме, четворосливног крова подашчаног и покривеног ћерамидом са наглашено испуштеном стрехом. Троделне је просторне структуре са мањим благо истуреним доксатом ограђеним шашовцем који је у пропорционалном складу са димензијама куће. Његовим затварањем и проширењем према оџаклији добијена је нова просторија, па је кућа постала четвороделна. Поред ових, извршен је низ мањих промена као што је прозор на месту зазиданих врата наспрам главних, бетонирање земљаног пода у „кући“ и њено претварање у оџаклију заменом отвореног огњишта зиданим. Такође је затворен улаз из „куће“ у малу собу, а собе су спојене вратима. Таваница у „кући“ је накнадно затворена нутованим даскама, а таваница од шашовца у соби замењена колеником. Један прозор на кући је зазидан, а остали прозорски отвори и врата су замењени дрвенаријом машинске столарске израде. Наведене промене могу се учинити обимним, али отварање доксата уклањањем бетона са пода и додатaк шашовца били би довољни да врате првобитни изглед овој врло старој, архитектонски и културно-историјски вредној кући.
Кућа Дуњића
Кућа Дуњића