Кућа Живомира Николића

Село: 
Церовац
Власник: 
Живомир Николић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара (чатмара са "кућом" од талпи)
Укупан опис: 
Ово је још један од два евидентирана, врло ретка примера полубрвнаре са тремом и доксатом. Настала је прожимањем одлика две стамбене културе, брвнаре и чатмаре које су њихови носиоци, заједно са мајсторима градитељима, доносили из области досељавања. Првобитно троделна са тремом и доксатом, била би четвороделна са тремом да након зазиђивања доксата није уклоњен зид собе према њему, што је учинило да остане исте троделне структуре, али овог пута само са тремом и већом гостинском собом. Постављена је на пад терена на темељачама положеним на низ каменова у делу где су талпе, док је темељни зид испод соба повишен за висину нагиба. Зидови „куће“ су од тесаних талпи сложених у ћерт, а зидови соба су од чатме. Кровна конструкција је двострука столица са додатим роговима за увалу испод које је закошен приступни део са вратима за улаз у гостинску собу. Кров је вишесливан са наглашеном стрехом, покривен ћерамидом и подашчан. Подови су од набијене земље, а таваница у кући од дасака, док је у гостинској соби шашовац, а у другој соби коленика. Једноставне је просторне организације, са улазом са отвореног трема у „кућу“ која има и наспрамна улазна врата. Из „куће“ се улази у собу, док је улаз у гостинску собу засебан и налази се на некадашњем месту улаза у доксат. Полубрвнара са тремом и доксатом сведочи о утицајима и прожимању два стамбена обрасца дефинисана рељефом, климом, начином привређивања као и обликом друштвене организације и спољним утицајима. Она је настала и мешањем сеоског и градског начинa становања и схватања стамбеног простора. Тако је затворена полубрвнара сеоски начин живота, а развијена просторна структура и разуђена фасада градски.
Кућа Живомира Николића
Кућа Живомира Николића