Кућа Милинка Божиновића

Село: 
Церовац
Власник: 
Милинко Божиновић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Кућа Божиновића је дводелна, приземна кућа са тремом и ћилером. Грађена је на темељачама у комбинованој техници: брвнарској, од тесаних талпи слаганих на ћерт на „кући“ и скелетној конструкцији са испуном од чатме на соби. Зидови ћилера су направљени од шашовца сложеног у два реда. Трем је равних линија са стубовима, накнадно затворен необрађеним даскама. Кровна конструкција је на попа, кров на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Подови су од набијене земље. Таваница у соби, трему и ћилеру је од шашовца, док су у „кући“ на таваници талпе. Изнад отвореног огњишта остала је напа која је скупљала дим са огњишта, док је димњак накнадно уклоњен пошто је огњиште престало да се користи. Главни улаз у кућу се налази између трема и ћилера. На „кући“ су још једна улазна врата наспрамна главним и врата за улазак у собу. По зарезима на гредама може се претпоставити да је кућа првобитно била са подужним тремом који је касније, затварањем једног дела, постао ћилер.
Кућа Милинка Божиновића
Кућа Милинка Божиновића