Кућа Радована Тошића

Село: 
Чумић
Власник: 
Радован Тошић
Датум обрађивања: 
15/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
На бираном месту, усамљена на узвишици са које се надалеко пружа поглед, смештена је ова приземна троделна чатмара са тремом. Грађена је на темељачама, постављеним ниско на низ од ломљеног камена, које носе зидове грађене у бондручној скелетној конструкцији са испуном од чатме, облепљене блатним малтером. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом, подашчан и наглашене стрехе. Трем са профилисаним стубовима и јастуцима био је ограђен на шта указује сачувана опшивка од шашовца испод стрехе на југозападној страни. Чини се да је oпшивка повећана због ветра који је са те стране дувао. На постојање ограде трема указују зарези на стубовима. Кућа је троделне просторне структуре са тремом као комуникативним средиштем преко кога се улази у „кућу“ и мању собу. На „кући“ су још једна, накнадно зазидана улазна врата и врата за улазак у велику собу.
Кућа Радована Тошића
Кућа Радована Тошића
Кућа Радована Тошића