Кућа Драгана Џајевића

Село: 
Шљивовац
Власник: 
Драган Џајевић
Датум обрађивања: 
13/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
У засеоку Прњавор, што значи манастирском поседу, у селу Шљивовац по воћки значајној за живот села и државну економију у другој половини 19. века, подигли су стари досељеници из Црне горе, Џајевићи, кућу са доксатом.Ако је у време њиховог досељавања село, или његов део, можда и било манастирско сигурно је да су, у време градње куће, шљива и производи од ње били један од најважнијих извозних артикала Србије. Можда у тој чињеници лежи разлог настанка лепе репрезентативне куће Џајевића. Кућа са доксатом је правоугаоне основе, постављена управно на пад терена. Грађена је са подрумом испод соба, у бондручној конструкцији са зидовима од чатме. Вишесливни кров је покривен ћерамидом испод које је дрвени покривач са наглашеном стрехом. Подзидом на страни улаза и ослонцем на дрвени стуб, доксат оставља утисак лебдеће платформе која се истиче финоћом обраде дрвених стубова и опшивке шашовцем ниске ограде и испод стрехе, указујући на мајстора као врхунског зналца грађења. Просторна структура је троделна са комуникативном везом преко „куће“ која је постала оџаклија након уклањања отвореног огњишта и увођењем зиданог, са димњаком, уз преградни зид. Накнадно је испод доксата циглом озидан један зид који, иако окречен, ружи изглед ове куће складних пропорција и фине обраде доксата и детаља над улазом у подрум.
Кућа Драгана Џајевића
Кућа Драгана Џајевића
Кућа Драгана Џајевића