Кућа Љубише Максимовића

Село: 
Котража
Власник: 
Љубиша Максимовић
Датум обрађивања: 
05/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Породица Максимовића је староседелачка породица, после пропасти устанка бежали су у Војводину, али су се опет вратили на своје огњиште. Кућа је квадратне основе и троделне поделе, грађена у бондручном систему са испуном од чатме. Подигнута је на стрмини искоришћеној за подрум испод соба. Мада се без темељнијег истраживања не може утврдити, чини се као да је квадратни облик основе добијен уздужно додатим делом на дводелну чатмару. На ту претпоставку упућују прозорски отвори на страни према падини, са унутрашње стране уредно постављени на средину зида просторија, а са спољне асиметричног распореда. Уколико би се претпоставка показала тачном, онда би се могло показати и да је улаз у кућу померен са суседне бочне стране на данашње место. Зна се једино да је отворено огњиште замењено оџаклијом, као и да је уклоњен преградни зид у соби претпостављеног накнадно додатог дела. Ипак, требало би имати у виду да је асиметричност прозорских отвора могла настати њиховом променом. Упарени прозорски отвори на већој соби решили би ту дилему.
Кућа Љубише Максимовића
Кућа Љубише Максимовића