Кућа Матовића

Село: 
Кутлово
Власник: 
Породица Матовић
Датум обрађивања: 
11/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Подигнута је у засеоку Трмчиште, делом над подрумом са високим каменим подзидом – атулом, у бондручној конструкцији са испуном од чатме. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом. Атула је, као елемент брдско-планинске делом укопане куће, чини јединственом на истраженом простору. Будући да је грађена на високим темељима без укопавања атула је сувишна, очигледно настала по навици њеног власника досељеног из крајева у којима је атула била неопходан елемент куће. Просторну структуру чине оџаклија, гостинска соба, собица, ходник, ћилер и комак. Таваница је од коленике, осим у оџаклији и ходнику где је шашовац. Подови су од набијене земље, степениште бетонирано. Подрум се пружа испод собице и гостинске собе. Временом је зазидан трем и претворен у собицу, а подрум испод њега проширен померањем врата у раван фасаде. Највеће промене доживела је „кућа“, на којој су затворена друга спољна врата наспрамна улазним и избачена перда, а она преграђена зидом који ју је поделио на ,,оџаклију, сада са зиданим огњиштем уз унутрашњи зид, и ходник. Тако је од првобитно дводелне куће са тремом, ћилером и комком накнадном преградњом „куће“ и затварањем трема, постала четвороделна са ћилером и комком. Кућа Матовића, са атулом која одсликава навику донету из матице, представља редак и вредан пример народног градитељства на истраженом простору.
Кућа Матовића
Кућа Матовића