Кућа Милете Миливојевића

Село: 
Кутлово
Власник: 
Милета Миливојевић
Датум обрађивања: 
17/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Постављена на падину искоришћену за високи подрум, изнад којег је трем са лепим видиком. На супротној страни, уместо на тлу, кућа је на вишим темељима који су условили повишени зид подрума, услед чега је и упечатљивији дојам њене висине. Кућа је грађена у скелетној конструкцији са испуном од чатме. Кров има наглашену стреху и покривен је ћерамидом. Петоделне је просторне структуре, коју чине оџаклија, три собе и трем, организоване преко оџаклије. Из оџаклије се лево улази у малу пролазну собу одакле се улази у другу подужну собу. Врата десно од зиданог огњишта воде у већу собу из које се излази на трем. Трем је са средишњим обрађеним стубовима и оградом од шашоваца накнадно премазаном блатним малтером. Један део трема је затворен летвицама и претворен у млекар. Подови у собама и трему су од дасака, а у оџаклији од земље. Таванице у собама су од коленике, а у доксату и оџаклији од шашовца. Уобичајена подела основе по ширини, из које следи преградња на просторије, у овом случају је по дужини, па су можда због тога и просторије неуобичајеног распореда и облика, а биће да су и накнадне промене томе допринеле. Тек би темељније истраживање показало право стање и указало на изворни изглед ове куће умањене вредности, настале преградњама и уобичајеним пропадањем услед напуштања и претварања у шталу.
Кућа Милете Миливојевића
Кућа Милете Миливојевића
Кућа Милете Миливојевића