Атлас народног градитељства општине Крагујевац

Изашла је IV Свеска Атласа народног градитељства општине Крагујевац. Настала је као резултат истраживања Општине Крагујевац 2007. године. Четврта свеска обрађује типолошке одлике сеоских кућа и пратећих објеката из крагујевачког краја насталих у 19. веку. Забележена су веровања, обичаји и занати који су у нераскидивој вези са настанком и трајањем народног градитељског наслеђа. Разноликост облика градње, коришћења материјала и типова кућа сведочи о Шумадији као вековном центру Србије.