ускоро пета свеска атласа народног градитељства

У припреми је V Свеска Атласа народног градитељства Неготинске Крајине. Публикација ће представити репрезентативне објекте народне архитектуре који су очувани на простору источне Србије као и културно-историјске околности у којима је настало ово градитељско наслеђе.