Голи крст

Село: 
Козје
Датум обрађивања: 
03/07/2003 (All day)
Година градње: 
1753
Укупан опис: 
<p>Камени заветни крст постављен на граници сеоског атара. Не зна се коме је посвећен и у народу је познат само као &quot;Голи крст&quot;, што потврђује његову старост. На основу тешко читљивог текста, претпостављена је 1753. као година његовог настанка. Крстастог је облика са лепезастим крацима на којима је уклесан по један стилизовани равнокраки крст. Исти такав, само већи крст је и у средишњем делу крста. На стубу испод крака уклесан је текст, где су исписана имена настојатеља и година подизања крста.</p>
Натпис: 
<p>Іс / ни ка / стІ / хс / недел? / хрІгЬков? / Ї&omega;цапвла / зсуа /</p>
Голи крст