Кућа Миодрага Јовановића

Село: 
Витковац
Власник: 
Миодраг Јовановић
Година градње: 
21-05-2003
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Саграћена је као кућа имућне, задружне породице Крстић, о чему сведоче њене димензије. Карактерише је веома пространи, засебни трем на ком су укућани проводили највише времена, што објашњава његову улогу отворене просторије за коришћење ван зимског периода.
Кућа Миодрага Јовановића