Кућа Животија Петровића

Село: 
Шарбановац
Власник: 
Животије Петровић
Датум обрађивања: 
20/05/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Мештани је сматрају најстаријом кућом у селу што потврђује и предање да се из ње развила Ђоничка фамилија. Дводелна кућа, већих димензија, са пространим засебним тремом грађена је делом над подрумому бондручној контрукцији са чатмом. Као кућа несумњиве старости, она својим изгледом и просторним склопом представља тип задружне куће грађених у време економског снажења слободне Србије.
Кућа Животија Петровића
Кућа Животија Петровића
Кућа Животија Петровића