Кућа Миланке Живковић

Село: 
Јаковац
Власник: 
Миланка Живковић
Датум обрађивања: 
23/05/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа са подужним тремом са луцима потиче из друге половине 19. века. Издваја се складним пропорцијама и односом са природним амбијентом као битном карактеристиком народног градитељства.
Кућа Миланке Живковић