Републички завод за заштиту споменика културе започео је 2003. године рад на пројекту Атлас народног градитељства Србије. Планирано је да се обави рекогносцирање Србије и да се за највредније објекте народног градитељства прикупи историјско-етнографска, техничка и фото-документација, која ће бити објављена у Свескама народног градитељства Србије.
Један од видова презентације и популаризације овог дела наслеђа је и ова интернет презентација где се могу наћи основне информације о највреднијим објектима народног градитељства евидентираним током реализације пројeкта.

Крагујевац - наставља се рекогносцирање објеката

Од 16. јула 2007. године наставља се рекогносцирање објеката народног градитељства на територији општине Крагујевац.

Смедеревска Паланка - скупљање историјско-етнографске и техничке документације

У току је скупљање историјско-етнографске и техничке документације за објекте народног градитељства на територији општине Смедеревска Паланка.

Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа

У оквиру пројекта 'Атлас народног градитељства Србије', током месеца јуна у општинама Ариље и Бела Паланка реализован је потпројекат ''Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа'.
Потпројекат подразумева организацију ликовног и литерарног конкурса на тему народног градитељаства и квиза у коме се ученици такмиче у знању о народном градитељском наслеђу, свом крају и локалним обичајима.

Сакупљач садржаја