Амбар

Амбар са тремом Маџаревића

Село: 
Лужнице
Власник: 
Породица Маџаревић
Датум обрађивања: 
11/07/2007 (All day)
Укупан опис: 
Зграда за чување житарица у зрну грађена је са окнима/пресецима у које је сипано жито. Темељаче су постављене на веће комаде камења које носи зграду. Странице су од талпи сложених у ћерт. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Испред улаза је трем ослоњен на три стуба – сувота под кровом у којој стоје кола за време истоварања и товарења жита или када нису потребна за обављање послова, или пољопривредни алат када се не користи. Спада у амбаре источног типа са директним улазом у објекат у који се уноси жито и сипа у пресеке, за разлику од амбара западне Србије у које се жито сипа кроз врата на забату.

Амбар Јована Дукића

Село: 
Бања
Власник: 
Јован Дукић
Датум обрађивања: 
21/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Овај приземни амбар има подужни трем са предње стране и првобитно је био подељен на седам 'пресека', односно одељака где је сваки од њих служио за смештај различитих врста житарица. Исцела је грађен од тесаних ућертаних талпи и покривен ћерамидом.

Амбар Ивана Јовићевића

Село: 
Лорет
Власник: 
Иван Јовићевић
Датум обрађивања: 
15/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Представља типичну градњу западне Србије за смештај и чување зрнастог жита. Саграђен је на ћерт, са ућертеним пресецима који деле простор на четири окна. По начину грађења спада у старију варијанту амбара, што указује на време његовог настанка, јер су млађи грађени са унизаним даскама у ужљебљене стубове. Покривен је тросливним кровом испуштеним над забатом, на којем је улаз са малим вратима. До њих се пело мердевинама, преко стајалишта испред забата. Манипулација са пуњењем и пражњењем остваривана је одозго, преко средишње греде поврх пресека. Амбари западне Србије одликују се грађом у виду сандука са пресецима, тросливним кровом испуштеним изнад забата и улазом на забату, по чему се разликују од амбара источне Србије који су грађени са директним улазом, често тремом и четворосливним кровом. Ван функције је.

Амбар Славице Стојић

Село: 
Жуковац
Власник: 
Славица Стојић
Датум обрађивања: 
18/04/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Амбар и кош са тремом грађени под једним кровом су градитењска карактеристика овог подручја. Подигнут за тројицу браће, што потврђује својом величином, он одражава тежњу старијих да се и након деобе задруге очува породица на окупу. Постављен је високо на стрмини, одакле се пружа поглед на село. Са пространим тремом на две стране који му даје улогу видиковца, амбар Стојића димензијама и конструктивним склопом, представља репрезентативни пример своје врсте.

Амбар Ђоре Ђорђевића

Село: 
Балинац
Власник: 
Ђора Ђорђевић
Датум обрађивања: 
25/05/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Саграђен је крајем 19. века над подрумом са изразитом висином на прилазној страни. Постављен на неколико темљних каменова ради вентилације, са наткривеним тремом који виси у ваздуху, оставља на посматрача утисак монументалности. Одабрано место за градњу и начин грађења са тремом без ослонца, осим што указује на осећај за простор његовог градитеља, представља као врсног зналца статике.

Амбар Влајка Живковића

Село: 
Ореовац
Власник: 
Влајко Живковић
Датум обрађивања: 
23/07/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Амбар са кошем и тремом подигнут је на каменим темељима. Лепо обрађени дрвени елементи: стубови и ограда трема, као и косници, сведоче о вештом мајстору који га је градио.

Амбар Вукадина Ранђеловића

Село: 
Топоница
Власник: 
Вукадин Ранђеловић
Датум обрађивања: 
14/07/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Амбар и кош са тремом грађени под једним кровом су градитељска карактеристика овог подручја. Грађен је крајем 19. века. Својим димензијама, положајем и пространим тремом, амбар Ранђеловића представља репрезентативни пример своје врсте.

Амбар породице Панић

Село: 
Кремна
Власник: 
Породица Панић
Датум обрађивања: 
25/07/2006 (All day)
Година градње: 
1890
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Амбар је грађен крајем 19. века у време када је Миладин Панић на домаћинству подизао кућу и друге помоћне објекте. Направљен је од тесаних, борових талпи, које су на угловима везане на ћерт. Има четвороугаону основу и са два преградна зида подељен је у четири једнака коша. Кров је тросливан, од дрвених дашчица, са кружно завршеном прекривком на крају слемена. До врата, која су на забату, се долазило преко дрвених мердевина.
Сакупљач садржаја