Гостињска кућа

Гостинска кућа Милана Поповића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Милан Поповић
Датум обрађивања: 
19/07/2005 (All day)
Година градње: 
Шеста деценија 19. века
Тип објекта: 
Бондручна конструкција са испуном од чатме
Укупан опис: 
Гостинска кућа Милана Поповића, са кућом његовог брата Павла, спада међу најстарије објекте профаног карактера у Шору. Познатија је као Јеремића кућа, по презимену Милановог зета, будући да Милан није имао мушког наследника. Гостинска кућа је квадратне основе, са каменим подрумом и бондручном спратном конструкцијом испуњеном чатмом. Улазни део и дивана су били од шашоваца а накнадно су замењени циглом. Кров је четворосливан, благог нагиба, покривен ћерамидом испод које је шиндра. Ова кућа је настала из потребе коју је наметао положај и улога кмета као представника власти у селу.

Зграда Милована Вукотића

Село: 
Збојштица
Власник: 
Милован Вукотић
Датум обрађивања: 
07/07/2005 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Зградица грађена од тесаних талпи
Укупан опис: 
Око 1850. године из Црне Горе долази фамилија Вукотића, која по предању бежи пред крвном осветом због убиства Турчина. У селу Збојштица, где су се досељеници настанили, убрзо граде полубрвнару и неколико привредних објеката. Зграда је подигнута касније, када се један од чланова задруге оженио, и како ред налаже, добио свој вајат. Тада је поред главне куће саградио зградицу од тесаних борових талпи на подзиду од приклесаног камена. Зграда се састоји од две просторије - собе и чардака. Чардак, односно затворен трем, има зидове од вертикално постављених шашоваца и једном дужином је ослоњен на два дрвена стуба. До стамбеног дела се долази дрвеним степеницама. На вратима су катраном исцртани крстићи, чија је улога била да заштите објекат и његове укућане.

Чардак Драгана Мајданца

Село: 
Мајдан
Власник: 
Драган Мајданац
Датум обрађивања: 
13/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века
Тип објекта: 
Чардак грађен дрветом
Укупан опис: 
Презиме Мајданац, по селу из којег потичу, власници чардака добили су од надимка њиховог прадеде Стевана Симића који је 19. века био чувани трговац. Из порте мајданске цркве је премештен чардак у двориште породице Мајданац. Чардак је квадратне основе, састоји се од приземља и спрата. У приземљу је подрум, уз зид подрума, степенице воде на спрат до стајалишта одакле се кроз врата улази у собу. На соби су три отвора са капцима, један уз други. На месту настанка, код цркве, чардак је био место на коме се породица окупљала и обредно обедовала након црквене службе за време црквених празника. Преласком на ново место добија функцију репрезентативног стамбеног објекта - вајата или гостинске куће.

Гостинска кућа Десанке Јојић

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Десанка Јојић
Датум обрађивања: 
03/10/2005 (All day)
Година градње: 
1785
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Према години укласаној на каменом подзиду чардак је подигнут 1785. године, али према конструктивним елементима процењује се на је то било век касније. Гостинска кућа Јојића је грађена од тесаних талпи, на подзиду од клесаног камена у кречном малтеру. Над подрумом се налазе две собе, остава и угаони, затворен трем. Чардак је и данас у функцији.

Чардак Душка Поповића

Село: 
Латвица
Власник: 
Душко Поповић
Датум обрађивања: 
03/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Чардак Поповића је складна једнопросторна грађевина, подигнута целом површином над подрумом. На спрату се поред собе налази затворени трем, са зидовима од шашовца. Чардак је прављен од тесаних талпи, са подзидом од сиге и ломљеног камена и кровом прекривеним ћерамидом. На зидовима собе се налазе два прозора - отвора у брвнима, са шиберима.

Гостинска кућа Срета Матовића

Село: 
Висока
Власник: 
Срето Матовић
Датум обрађивања: 
29/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Гостинка кућа Матовића је једноделна грађевина са тремом, подигнута над подрумом. Изграђена је од тесаних талпи, а прекривена каменим плочама, у ариљском крају познатим под називом маће. Преко дрвених степеница се долази до стамбеног дела на спрату. Трем се простире дужином две стране куће, има оградицу од шашовца и украшене носеће греде.

Гостинска кућа Славка Радојичића

Село: 
Лазац
Власник: 
Славко Радојичић
Датум обрађивања: 
17/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Гостинска кућа је најлепши објекат на имању Радојичића и са осталим објектима домаћинства чини споменик културе. Ова складна грађевина је подигнута над подрумом, има собу и трем до којих се долази дрвеним степеницама. У приземном делу се налази још један трем, пред улазом у подрум. Зидови собе су од цепке и блата и споља су омалтерисани кречним малтером.

Гавровића чардак

Село: 
Прањани
Власник: 
Момчило Гавровић
Укупан опис: 
Подигнут је поред цркве у брвнаре у Прањанима, одакле је накнадно премештен на данашње место, као спратна зграда од две просторије. У приземљу је остава, а на спрату просторија за одмор и обедовање. Овакве зградице служиле су о већим црквеним празницима и саборима, за примање и смештај гостију и пријатеља и обедовање са њима. Имали су их само најимућнији домаћини. Гавровића чардак представља развијену варијанту собрашица подизаних крај цркава у првој половини 19. века. Поред прањанске цркве брвнаре било је више оваквих чардачића.

Чардак Милице Јоковић

Село: 
Милићево село
Власник: 
Милица Јоковић
Датум обрађивања: 
12/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
У дворишту поред куће датоване у 1896. годину, не много старији од ње, налази се чардак. Чардак се помиње у предању о прошњи Јоковића ћерке. У њему су примани бројни просиоци приказујући своју вредност, а једино Гвозден Бошковић из Високе показао умеће којим се осваја рука газдашке наследнице (види текст о кући). Димензијама и грађом представља репрезентативни пример зграда ове врсте. Саграђен је као спратна зграда над подрумом, са тремом дуж главне стране, испод којег је улаз у подрум. Дрвени чардак, ослоњен на богато декорисане стубове, упућује на посебност ове градње и истиче њену привлачност, због чега је и добила назив чардак, а не конак што би јој, по величини, просторној структури и функцији, пре одговарало. Грађене поред кућа које су биле скромније, зграде као ова имају посебну намену за смештај и прихватање гостију, због чега се називају гостинске куће, указујући на гостопримство као запажену одлику српског народа коју су наглашавали и бројни путописци 19. века. Чардаке су имали најимућнији, па су стога оне и најрепрезентативније градње и доказ друштвеног положаја њихових власника.

Чардак Сретена Стојчића

Село: 
Доња Добриња
Власник: 
Сретен Стојчић
Датум обрађивања: 
19/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Чардак је по предању саградио Петар, предак данашњег власника, зван Силни због имућности и друштвеног положаја. Каже се да је био дугогодишњи кмет и депутат Народне скупштине за време прве владавине кнеза Милоша. На Петровом споменику у гробљу уклесана је 1856. као година његове смрти, што би у том случају била горња граница настанка чардака. Судећи по уписаној години на шашовцу трема, чардак је подигнут 1900. године. Саграђен је у потпуности од дрвета, као градња над подрумом и са кровом од шиндре која је замењена црепом. За разлику од најстаријих једноделних чардака грађених дрветом у првој половини 19. века, овај је дводелан са тремом - чардаком - на спрату, што упућује на његов каснији настанак. Као репрезентативна зграда која указује на друштвени положај и углед њеног власника, овај чардак подсећа на значај старе Доњодобрињске породице Стојчић која је, осим Петра Силног, имала и друге познате чланове. Међу њима је и онај којег помиње прота Матија Ненадовић у Мемоарима као зналца у прављењу барута. Чардак је у релативно добром стању.
Сакупљач садржаја