Качара

Качара са казаницом породице Чоловић

Село: 
Мала Врбица
Власник: 
Породица Чоловић
Датум обрађивања: 
29/06/2007 (All day)
Укупан опис: 
Качара са казаницом је редак пример зграде ове врсте. Грађене су дрветом: качара од талпи засецаних на ћерт, док је казаница у дрвеној конструкцији са вертикалним редовима шашоваца, подашчаног крова покривеног ћерамидом, на чијем врху је димњак капић. За разлику од качаре са уобичајеним двокрилним вратима, казаница је са једнокрилним и са отвором за изливање испечене џибре. У качари су огромне каце у којима је врила шљива, а у казаници зидани казан са табарком за печење ракије. Цео процес производње – вађења џибре из каца, сипање у казан, избацивање остатака из казана – градитељски и технички је решен тако да нигде нема препрека ни застоја. Мада се ракија и даље породично производи, качара и казаница нису у функцији.

Качара Милана Сретеновића

Село: 
Калиманићи
Власник: 
Милан Сретеновић
Датум обрађивања: 
13/08/2003 (All day)
Година градње: 
Прва половина 20. века
Тип објекта: 
Качара од тесаних талпи унизаних у стубове
Укупан опис: 
Качара је дрвена једнопросторна зграда већих димензија која служи за смештај каца са шљивом и казана за печење ракије. Претпоставља се да је грађена крајем 19. или почетком 20. века, на шта указује начин грађрња - талпе су унизане у бондручну конструкцију, умасто старијег начина конструкције засецањем талпи по угловима. Качара има подужни наткривен трем. Кров је четворосливан, благог нагиба и покривен ћерамидом.

Качара са собама Станка Срећковића

Село: 
Пајазитово
Власник: 
Станко Срећковић
Датум обрађивања: 
20/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Качара Срећковића је атипичан привредни објекат, са тремом, две собе и подрумом. Окренута је на југ и оријентисана ка дворишту. На основи правоугаоног облика од камена подигнути су зидови од тесаних талпи на делу качаре и од чатме у делу где су собе. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подшиндран. Таванице су од коленике и шашовца, док су подови у собама од набијене земље. На југозападној страни зграде је отворени трем са стубовима.

Качара Милорада Радосављевића

Село: 
Стојник
Власник: 
Милорад Радосављевић
Датум обрађивања: 
15/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Ова пространа привредна грађевина је подигнута од тесаних талпи и прекривена четворосливним кровом од ћерамиде. Има једну просторију и подужни трем са стубовима. Као што и име каже служила је за складиштење каца и буради, али и за чување пшенице и кукуруза.

Качара Славка Маслара

Село: 
Пилатовића
Власник: 
Славко Маслар
Датум обрађивања: 
25/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Ако и није имала казан за печење ракије, готово свака кућа у Србији имала је ракију, па је скоро обавезан део задружног домаћинства била зграда за смештај каца за комину, бурад са пићем и, по могућству, казаном за печење ракије. Качаре спадају међу највеће пратеће зграде, препознатљиве по великим двокрилним вратима и, обично на наспрамној страни, мањим за избацивање комине. У организацији сеоског кућишта качари је било место што даље од куће, у доњем делу дворишта и на косини ради најлакшег ослобађања од џибре након печења. Качара Славка Маслара је грађена каменом, тросливног крова са вратима на забату окренутом ка падини, кроз која је уношена шљива и сипана у каце чији су отвори допирали до равни забата. Качара је ван функције.

Качара Миломира Костића

Село: 
Трнава
Власник: 
Миломир Костић
Датум обрађивања: 
28/07/2006 (All day)
Година градње: 
1896
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Веома очувана привредна зграда, чије велике димензије говоре о богатству њених првих власника. Качара је од храстових, тесаних талпи, које су везане на ћерт. Прекривена је ћерамидом и до данас испуњена бурадима која су служила у прошлим временима. Има двоја наспрамних врата, са украсним детаљима.
Сакупљач садржаја