Конак

Конак Снежане Тодосијевић

Село: 
Доње Комарице
Власник: 
Снежана Тодосијевић
Датум обрађивања: 
05/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Још једна од гостинских кућа атипичног изгледа. Од старине, како каже предање, припада Јовановићима, а налази се у дворишту, уз стари део куће Савића. Настала је у јакој задружној породици чији су родоначелници браћа Јован и Саво, досељени из Црне Горе. Зграда је правоугаоне основе, подужно постављена на пад терена. Саграђена је у чатми, над подрумом. Основа је подељена на две собе, доксат и трем који су постављени на бочним странама. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом. У већу собу, која је вратима спојена са мањом собом, улази се преко трема, док је доксат засебан. Испод трема је улаз у подрум.

Кућа Милована Илића

Село: 
Горња Грбица
Власник: 
Милован Илић
Датум обрађивања: 
02/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Напуштен и осамљен, на падини у затрављеном дворишту без угажених прилаза, овај конак несразмерном висином подрума у односу на стамбени део одскаче својим изгледом од других. Квадратне је основе и припада типу гостинске куће, што конак по називу и јесте. Стамбени део је грађен у чатми. Четворосливни кров је покривен ћерамидом, подашчан и са наглашеном стрехом. Под је у првој просторији, „кући“, од цигле, у малој соби од дасака, а у гостинској од набијене земље. Прозори су дупли, са по три окна у вертикали и металним шипкама. Врата су касетирана и украшена геометријским резбареним орнаментима. По унутрашњем уређењу, конципован је у духу новијег схватања поделе простора. Мала соба је добијена поделом простора „куће“, док је простор собе, гостинске, остао неподељен. Закошени угао „куће“ према собама, на коме је отвор за ложење и загревање собе, исти је као код градских кућа са димњацима и управо тај детаљ сведочи о репрезентативном карактеру овог конака.

Конак Васовића

Село: 
Доња Сабанта
Власник: 
Радомир Васовић
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Конак је грађен по типу гостинске куће, као спратна зграда са каменим подрумом у приземљу, зиданим у блатном малтеру, и стамбеним делом на спрату, у бодрук конструкцији са испуном од чатме. Готово је квадратне основе, са отвореним подтремом на страни улаза у подрум и ограђеним тремом на спрату преко којег се, дрвеним степеништем, одвија веза приземља и спрата. Кров је покривен црепом који је заменио првобитни покривач од ћерамиде. Стамбени простор је троделан и састоји се од оџаклије са зиданим огњиштем, веће гостинске собе и мање собе. Присуство гостинске собе у кући грађеној над подрумом, било да је то због подизања огњишта/ватре са земље на спрат или због задовољења гостопримства собом за госта (а биће да је и једно, и друго), дефинише конак као репрезентативну кућу српског села. Томе доприноси и трем који, осим функционалне улоге, због обраде дрвених елемената: ограде, таванице и стубова, има и естетску улогу.

Конак Милоша Јовичића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Милош Јовичић
Датум обрађивања: 
07/07/2005 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Конак од шашоваца и чатме
Укупан опис: 
Конак је по предању подигао Миланов брат Павле. Уколико би то било тачно значило би да је конак подигнут пре 1862. године., која је горња граница настанка Павлове куће у шору. Конак је био у функцији гостинске куће и није могао бити стално настањен, зато се и не претпоставља да је конак био Павлов стан пре изградње зидане куће. Имајући то у виду, као и чињеницу да је Павле живео са оцем, може се претпоставити да је конак подигао његов отац, свештеник Јован Ђукић. Јоаким Вујић га 1826. године помиње као пријатног и гостољубивог домаћина. Судећи по форми, димензијама, обради детаља и градитељском концепту, не грешимо ако бисмо настанак оба конака приписали њиховом оцу Јовану, а грађење истом мајстору. Конак је над подрумом, има чардак грађен од шашоцаца и покривен је ћерамидом.

Конак Руже Дринчић

Село: 
Теочин
Власник: 
Ружа Дринчић
Датум обрађивања: 
12/08/2003 (All day)
Година градње: 
1858.
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је, по урезаној години на вратима, подигнута 1858. године. Првобитно је била дводелна чатмара ("кућа" и соба), да би накнадном поделом собе на две постала троделна. Подрум са лучно клесаним улазом, након урушавања президан циглом, налази се под собама и делом под "кућом". Кров је врло благог нагиба, конструисан на рогове и распињаче, покривен ћерамидом. Угаоно заобљена стреха, оставља утисак посебности јер је ретка код сеоских кућа. По димензијама, складним пропорцијама и бројним детаљима ентеријера и екстеријера (шашовац на таваницама, под од дасака и опеке, камена лучна врата подрума, заобљена стреха) ова кућа је несумљииво била конак. По финоћи израде сачуваних и видљивих делова, један је од најрепрезентативнијих, а по години настанка и један од најстаријих конака у милановачком крају.

Конак Радојка Брајовића

Село: 
Брезна
Власник: 
Радојко Брајовић
Датум обрађивања: 
11/08/2003 (All day)
Година градње: 
1866.
Тип објекта: 
конак грађен чатмом
Укупан опис: 
Назив за кућу са гостинском собом грађеном над подрумом долази од турске речи конак, у значењу преноћишта, што у српском сеоском друштву подразумева гостопримство као значајну одлику народног живота. Конак Брајовића представља засебну гостинску кућу, какве су угледни домаћини подизали крај сталне куће која није имала комодитет за прихватање госта. Засебна гостинска кућа, првобитно грађена као једнопросторна над подрумом - са собом од чатме и подрумом од дрвета, постала је конак променом материјала, просторне структуре и мајсторством израде. Брајовића конак има две просторије над каменом зиданим подрумом. На лучном надвратнику порума је уклесана 1866. година, када је конак саграђен.

Конак Микице Прокића

Село: 
Чумић
Власник: 
Микица Прокић
Датум обрађивања: 
05/10/2007 (All day)
Година градње: 
1860
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Конак породице Прокић је дводелна грађевина, правоугаоне основе, по ширини постављена на пад терена. Грађен је од камена, а прекривен вишесливаним кровом од ћерамиде. На јужној фасади конака се налази пространи доксат са стубовима и ниском оградом од шашовца.

Конак Радослава Јовичића

Село: 
Копљари
Власник: 
Радослав Јовичић
Датум обрађивања: 
12/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Предање каже да је породица морала да да ћуп дуката неком Турчину да би добила дозволу да изгради овај објекат. Када је одобрење дато, мајстори из Црне Траве су подигли конак од цепке и блатног малтера. Има три просторије, испуштен трем са стубовима и подрум. Кров објекта је прекривен ћерамидом.

Конак Слободана Секулића

Село: 
Бања
Власник: 
Слободан Секулић
Датум обрађивања: 
21/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Конак је градио чукундеда данашњег власника Радован Катанић, у првој половини 19. века. Ова дводелна грађевина са доксатом, осим за спавање, није коришћена за друге свакодневне активности, о чему сведочи непостојање огњишта. Конак је изграђен у бондручној конструкцији, са испуном од цепке у блатном малтеру. Кров је четворосливан, покривен ћерамидом.
Сакупљач садржаја