Кућа

Кућа Петра Вељковића

Село: 
Тамјаница
Власник: 
Петар Вељковић
Датум обрађивања: 
11/07/2003 (All day)
Година градње: 
1928
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
По предању назив села је дошао од мириса тамјана који су Турци осећали из цркве и гробља поред ње. Данас цркве и гробља нема, али сачувано предање указује да је Тамјаница настала на месту старијег села. Троделне куће са скраћеним тремом са луцима су често грађене крајем 19. и првих деценија 20. века. Кућа Вељковића се издваја добрим одржавањем и уређеним двориштем чиме указује на неодвојивост традиционалне архитектуре и природног амбијента у којим се налазе. Предстаља пример како старе куће и данас могу имати практичну примену одговарајућу савременим потребама живота.

Кућа Ђорђа Китића

Село: 
Вета
Власник: 
Ђорђе Китић
Датум обрађивања: 
12/07/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
По предању, данашње село су основали досељеници из околине Балинца бежећи од болести. Око новог села они су воловима оборали бразду која је као магијски круг требало да их штити од заразних болести. Као дводелна кућа са скраћеним тремом са луцима подигнута је крајем 19. века. У кући је сачувано отворено огњиште и делови старог покућства.
Сакупљач садржаја