Кућа

Кућа Миљка Борића

Село: 
Влакча
Власник: 
Миљко Борић
Датум обрађивања: 
03/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Троделна чатмара са отвореним угаоним тремом и подрумом испод целе куће. Скоро је правилне квадратне основе, положена на благи пад терена. Грађена је у бондручном конструктивном систему са испуном од цепке у блатном малтеру. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и наглашене стрехе, са роговима који су на крајевима украшени степенастим урезима. Првобитно је била дводелна са подужним тремом, који је накнадно делом затворен и претворен у собу, док је испод собе формиран нов подрум. У оџаклији је сачувано зидано огњиште, уз унутрашњи зид ка великој соби. Борићи потичу од претка Боре, сина Радоја Грудоње који се доселио од „Студенице-Сјенице“.Они су ову кућу подигли у 19. веку, највероватније као гостинску. Куће те намене грађене су целе над подрумом, обично са дводелном стамбеном зоном и тремом на спрату, мада су најстарије и најскромније биле једноделне, а најразвијеније троделне. Троделност је била размеђе између гостинске куће и конака. Конак се од засебне гостинске куће, грађене крај главне куће, разликује већим димензијама, али и функцијом јер је преузео сталну стамбену и гостинску улогу.

Кућа Миодрага Лазаревића

Село: 
Велики Шењ
Власник: 
Миодраг Лазаревић
Датум обрађивања: 
03/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Ова кућа, о чијој старости сведочи предање да су се из ње раселили сви Лазаревићи, настала је као класична троделна полубрвнара грађена на косом терену, чији је нагиб искоришћен за подрум испод соба. Правоугаоне је основе и уобичајене оријентације у правцу север - југ. Кућа је временом прилагођена савременом стамбеном стандарду, па је презиђивањем, променом материјала зидова и поделом „куће“ на две просторије, постала четвороделна чатмара. Четворосливни кров је подашчан и покривен ћерамидом, са наглашено испуштеном стрехом. Уредно и чисто окружење у којем се налази доприноси пријатном утиску традиционалне сеоске куће који оставља и поред видљивих промена прозорских отвора и положаја спољних врата на кући.

Кућа Слободана Николића

Село: 
Крагујевац (Белошевац)
Власник: 
Слободан Николић
Датум обрађивања: 
02/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара са "кућом" од талпи
Укупан опис: 
Приземна, четвороделна кућа са укопаним подрумом. Грађена је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и угаоним делом од талпи. Равних је зидова, без трема. Четворосливни подашчани кров покривен је ћерамидом са испуштеном стрехом. Унутрашњи простор подељен је на два дела од којих мањи припада већој и мањој соби, а други део заузима „кућа“ са зидовима од талпи као и највећа просторија куће. У „кућу“ се споља улази преко врата са лучним надвратником и она представља главну комуникацијску просторију. Из ње се улази у већу собу и највећу просторију која је повезана са малом собом. Веза између велике и мале собе је накнадно настала.

Кућа Павла Лазаревића

Село: 
Баљковац
Власник: 
Павле Лазаревић
Датум обрађивања: 
02/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Према породичном предању кућу је, од попа из Ердеча, купио предак Живојин. Његов син Срето рођен је у кући 1886. године, што указује на њену старост. У питању је троделна чатмара са тремом – „комком“ са луцима и подрумом испод соба. Грађена је на темељу од ломљеног камена, са зидовима у бондруку са испуном од чатме. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подшивене стрехе. Састоји се од комка, оџаклије, гостинске и мале собе. Подови су од набијене земље. Оџаклија је са двоја врата. Главни улаз у кућу је са трема, док се на наспрамном зиду оџаклије налазе друга врата. Првобитно отворено огњиште замењено је зиданим. Прозори на кући били су са дрвеним капцима. Уобичајене је просторне организације, мада има издужену двојну поделу која је условљена обликом основе. Са трема се улази у гостинску собу и оџаклију, која је повезана са мањом собом. Пробијањем врата између мале и гостинске собе, која би без њих била засебна, омогућена је кружна циркулација кроз кућу. Гостинска соба била је осликана сликама Богородице и св. Николе. Сада се може видети само осликана таваница.

Кућа Милана Перовића

Село: 
Аџине Ливаде
Власник: 
Милан Перовић
Датум обрађивања: 
29/05/2008 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Друга кућа Перовића, подигнута је са више амбиција али, као и прва, са недовршеним концептом. Као да је у оба случаја неко значајно збивање утицало на измену првобитног плана градње. Подигнута је у бондручној конструкцији, делимично над подрумом, са истуреним делом ослоњеним на дрвени стуб испод којег је улаз у подрум. Подрум се пружа испод соба и делом испод „куће“. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом, подашчан и наглашене стрехе. Све просторије, осим истурене, имају врата са лучним надвратником и украсним елементима на довратницима испод лучних крајева. „Кућа“ има прозор са топлијама, отворено огњиште, долап и друге предмете традиционалног покућства. Све просторије имају таваницу од шашовца и земљане подове. Просторна организација ове петоделне чатмаре остварена је преко отвореног ходника, поплочаног каменим плочама из којег се улази лево у ћилер, десно у мању собу и право у „кућу“ са вратима на наспрамној страни и везом са већом собом. Истурена просторија са засебним и директним улазом споља морао би бити доксат, што доказују и једноставна, столарска врата накнадно постављена у време његовог затварања.

Кућа Драгана Перовића

Село: 
Аџине Ливаде
Власник: 
Драган Перовић
Датум обрађивања: 
29/05/2008 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је саграђена делом над подрумом, у бондручној конструкцији са испуном од чатме, преко које је постављен блатни малтер. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом, подашчан и наглашене стрехе. Петоделне је просторне структуре. У кућу се улази преко ходника који повезује три просторије: лево ћилер, десно собу и право оџаклију. На оџаклији су још једна улазна врата за кућу, као и улаз за другу собу. У „кући“ се налази зидано огњиште. У свим просторијама таванице су од шашовца. У оџаклији, ходнику и ћилеру под је од земље, док је у собама бродски под са лајснама постављеним уз зидове. Прозор на оџаклији је са дрвеним решеткама, док је на ћилеру капак. Остали прозори су двокрилни али различити, са два и са три окна.

Кућа Микице Прокића

Село: 
Чумић
Власник: 
Микица Прокић
Датум обрађивања: 
10/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
камена
Укупан опис: 
У засеоку Ириг налази се дводелна кућа са доксатом, позната по старини као кућа Недића. Једноставног је просторно структурног склопа али снажне материјалне структуре. Грађена је као приземна кућа од камена са наглашеним соклом што упућује на њен млађи настанак када је у селу већ увелико продро утицај града где су куће грађене са соклом. Кров је вишесливан, покривен ћерамидом и подашчан. Доксат је са стубовима, без јастука, и оградом од шашовца, која се пружа и испод стрехе. Она представља један од примера кућа грађених каменом које се јављају на простору где су доминантне полубрвнаре и чатмаре. Није забележено зашто је грађена каменом, да ли по навици донетој из матице или можда због трајности материјала, или је страх од хајдучије и разбојништава био разлог за њено грађење од стаменитог материјала. Разлог за коришћење камена као основног материјала засигурно није била близина мајдана, јер колико нам је познато нема га у близини.

Кућа Перице Стевановића

Село: 
Вињиште
Власник: 
Перица Стевановић
Датум обрађивања: 
29/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Приземна троделна полубрвнара, приближно квадратне основе, постављена је на терен у благом паду. Увучена је од пута и окренута унутрашњости дворишта. Зидови од тесаних талпи сложених у ћерт указују на старију варијанту полубрвнаре грађене комбинованим системом градње, брвнарским и бондручним. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и са наглашеном стрехом. У оџаклији је таваница од шашовца, док је у собама од коленике, што говори о променама које су се десиле током њеног трајања. Наиме, уобичајено је да у „кући“ старије полубрвнаре нема таванице, јер је огњиште отворено, па се дим скупља испод крова и излази кроз кровне отворе. Касније је изнад отвореног огњишта постављана широка напа, коју носе тавањаче, грађена од прућа или чатме и облепљена блатом, чија је улога била да скупља дим са огњишта и спроводи га ван куће. Накнадно зидано огњиште има димњак чији се президани део види ван крова, па се дим не шири по просторији, што омогућава затварање таванице. Подови су од цигле, набијене земље и дрвета. На оџаклији су двоја наспрамних врата, а лево и десно од зиданог огњишта постављеног уз унутрашњи зид налазе се врата која воде у собе. Накнадно су врата на мањој соби затворена, а отворена нова између соба.

Кућа Драгице Вељковић

Село: 
Велике Пчелице
Власник: 
Драгица Вељковић
Датум обрађивања: 
27/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа у засеоку Дубраве настала је као дводелна чатмара са ћилером и тремом. Накнадно је, затварањем трема и померањем зида ћилера, постала четвороделна чатмара са ходником - „комком“. Квадратне је основе, без подрума, постављена на благо нагнутом терену, на средини окућнице. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и са наглашеном стрехом. Просторно је организована преко отвореног „комка“, одакле се улази у у ћилер, малу собу (некадашњи трем) и у „кућу“ из које је улаз у већу собу. На накнадно помереном зиду чиме је, на уштрб простора „куће“, ћилер просторно повећан и тако добијена мања соба, отворен је директан улаз из „куће“ у ћилер. Промене нису велике и јасно су уочљиве. Настале су за потребе увећане породице.

Кућа Милосије Вукајловић

Село: 
Ботуње
Власник: 
Милосија Вукајловић
Датум обрађивања: 
28/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Четвороделна чатмара са доксатом, грађена делом над подрумом. Оријентисана је у правцу југозапад - североисток. Подигнута је на каменим темељима у бондручној конструкцији са испуном од чатме. Кров је вишесливан, покривен ћерамидом. Два низа шашовца, горњи и доњи, затварају доксат, док бочне стране доксата затвара по један већи капак. Доксат са лучно засведеним улазом и вратима украшеним профилисаним даскама и кованим ексерима, носе два стуба и зид подрума од ломљеног камена. У кући су подови од набијене земље. Таваница на доксату и у оџаклији је од шашовца, што указује на то да је у њој било зидано огњиште, како то и сам назив просторије потврђује. Просторни концепт куће је остварен поделом готово квадратне основе на два дела. Први део, са засебним доксатом, преграђен је на већу и мању собу и представља чисти и примаћи део, док други део обухвата оџаклију и највећу просторију. Овај други део је радни и прљавији, због дима од ватре али и комуникације преко спољних врата са некадашњим економским делом дворишта. Велика соба, са главним улазом у кућу, повезана је са оџаклијом и мањом собом, а из обе се може ући у највећу просторију. На наспрамној страни од главног улаза, оџаклија такође има спољна врата.
Сакупљач садржаја