Кућа

Кућа Николе Вељовића

Село: 
Драча
Власник: 
Никола Вељовић
Датум обрађивања: 
15/05/2007 (All day)
Година градње: 
Последњих деценија 19. века.
Тип објекта: 
Кућа
Укупан опис: 
Друга кућа коју је Мијаило Вељовић подигао за свог другог сина последњих деценија 19. века. Овакве две куће у кратком периоду могла је да подигне само имућна породица какви су Вељовићи и били. У попису из 1863. године у селу постоји једна кућа Вељовића и имање које је процењено на 420 дуката цесарских. Још само једна кућа је процењена на исту вредност имања, а све остале су далеко сиромашније. Истим пописом имовина манастира Драче процењена је на 610 дуката. Кућа је подигнута целом основом над подрумом, зиданим каменом у кречном малтеру, у бондручној конструкцији са испуном од цигле старог формата. Са главне стране налази се пространи, подужни дрвени трем који носе четири стуба. Кров на четири воде покривен је ћерамидом и са наглашеном стрехом. Петоделне је просторне структуре - са трема се улази у ходник, а преко њега у све четири засебне просторије.

Кућа Драгослава Вукадиновића

Село: 
Драча
Власник: 
Драгослав Вукадиновић
Датум обрађивања: 
16/05/2007 (All day)
Година градње: 
Крајем 19 века.
Тип објекта: 
Кућа
Укупан опис: 
Једна је од две по димензијама највеће евидентиране куће у крагујевачком крају. Обе куће су сличног изгледа и грађе и налазе се у селу Драча. Настале су у богатој породици Вељовић, а ова је припала Вукадиновићима наслеђивањем по женској линији. Кућу је, по предању, правио Мијаило Вељовић, рођен 1852. године, па можемо закључити да је настала у последњим деценијама 19. века. Грађена је целом основом над подрумом, зиданим каменом у кречном малтеру. Зидови су грађени у дрвеној скелетној конструкцији са испуном од цигле старог формата. На предњој страни је пространи, подужни дрвени трем који носе четири стуба. Кров је четворосливан, са наглашеном стрехом и покривен ћерамидом. Унутрашњи простор је подељен на четири просторије организоване у две засебне целине, са засебним улазним вратима са трема, које су постале повезане накнадним отварањем двокрилних врата између малих соба. У једној соби је била душеклија која указује на стандард стамбене културе изражен оријенталним утицајем, што уз изглед куће упућује на порекло наручиоца са простора дужег утицаја носилаца те културе. Наиме, Вељовићи воде порекло од Илића који су се у Драчу доселили преко Сијенице из Приштине.

Кућа Сретена Новаковића

Село: 
Гостиље
Власник: 
Сретен Новаковић
Датум обрађивања: 
23/07/2003 (All day)
Година градње: 
1877.
Тип објекта: 
Брвнара
Укупан опис: 
Кућа је саграђена на подзиду од ломљеног камена, са зидовима од ућертаних тесаних талпи и са кровним покривачем од шиндре који је за конструкцију причвршћиван дрвеним клиновима. На источним вратима куће је урезана 1877. година, као година њене изградње. Према неким грађевинским елементима кућа изгледа веома архаично. У кући су сачуване две перде - дрвене пеграде којима је део са огњиштем одвојен од осталог дела куће. Њихова је улога била да заштити огњиште од налета ветра када се отворе улазна врата. Архаично изгледају и улазна наспрамна врата, направљене од по две кушачене талпе, која су о довратнике окачена на жујицу.

Кућа Миливоја Ћировића

Село: 
Голово
Власник: 
Миливоје Ћировић
Датум обрађивања: 
07/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Брвнара
Укупан опис: 
Кућа Ћировића је дводелна брвнара са зидовима од тесаних талпи које су на угловима спојене на ћерт. Кров је четворосливан, стрмог нагиба са шест редова шиндре, четири баџе и капићем на слемену. Очувани прозори у соби, који се данас ретко срећу, јер се временом мењају већим, су малих димензија са дрвеним капцима. Ова кућа се разликује од других златиборских брвнара по долапу, који се простире са спољне стране једног од бочних зидова. Због вратанца долапа, који се такође налази са спољне стране, претпоставља се да је долап накнадно постављен под стреху.

Кућа Гвоздена Жиловића

Село: 
Голово
Власник: 
Гвозден Жиловић
Датум обрађивања: 
07/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Брвнара
Укупан опис: 
Ова кућа брвнара је подигнута на косом терену, на подзиду од приклесаног камена, па се делимично налази над подрумом. Кров је раније био покривен шиндром са баџама и капићем, који је данас замењен фалцованим црепом. Кућа има двоја наспрамна врата, састоји се од три просторије - "куће", собе и ћилера. Унутар куће, долап се ослања на атулу, док је са спољњих, бочних страна искоришћена као полица.

Кућа Владана Лазовића

Село: 
Шарани
Власник: 
Владан Лазовић
Датум обрађивања: 
17/08/2006 (All day)
Година градње: 
Прва половина 19. века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Полубрвнара Лазовића је подигнута као кућа имућног власника о чему сведоче њене димензије и просторна развијеност. По породичном предању, Лазовићи су презиме добили по Лазару - Лазу Јочићу који је рођен 1805. године. Његов отац и стриц су се доселили из околине Фоче јер су убили Турчина. Обојица су учествовали у првом и другом српском устанку. Кућа је највероватније саграђена у трећој или четвртој деценији 19. века. Кућа је имала стрм кров покривен шиндром који је накнадно спуштен и покривен ћерамидом. Просторну структуру чине "кућа", четири собе, трем, ајат испред подрума као и млекар, уз зид "куће",који је под заједничким кровом. То указује на потребу да се обједини више пратећих објеката у једну, односно, да се ослободи простор дворишта сувишне градитељске густине. Као таква, она представља репрезентативну сеоску кућу којој су као узор послужили поједини слично грађени манастирски конаци.

Кућа Матовића

Село: 
Теочин
Власник: 
Породица Матовић
Датум обрађивања: 
23/07/2003 (All day)
Година градње: 
Шеста деценија 19. века
Тип објекта: 
зидана циглом
Укупан опис: 
Кућа је симетричне основе са четири просторије и средишњим ходником који се наспрам улаза завршава затвореном диваном у виду ћошке. Саграђена је над подрумом као спратна кућа градског типа. Обрада фасаде са венцем у виду сокла, правилан распоред прозора и наглашено испуштена опшивена, стреха говоре о добром мајстору градитељу и угледно власнику. Кућу је градио парох теочински Стеван Поповић из старе свештеничке породице Поповића. Претпоставља се да је кућа саграђена у шестој деценији 19. века, јер је поп Стеван у време пописа 1862-63. имао 45 година. Поп Стеван је две године службовао као учитељ у Горњој Добрињи, а помиње се као "пренумерант" у часопису Српског археолошког друштва "Старинар" за 1886. годину. Кућа данас припада породици Матовић. Презиме Матовић је можда дошло са новим власницима или по мужу попове јединице Кате или пак по синовцу Матеји који је могао наследити кућу.

Кућа Радише Рубаковића

Село: 
Срезојевци
Власник: 
Радиша Рубаковић
Датум обрађивања: 
23/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Рубаковићи су једна од најстаријих породица у селу јер је по предању њихов предак Рубак у Првом српском устанку учествовао у боју на Засавици. Кућа је грађена на благо закошеном терену као получатмара са "кућом" од брвана. По масивној грађи од које је саграђена, по томе што је без подрума и постављањем темељача на четири већа угаона камена и попуњавањем простора испод темељаче мањим камењем, предпоставља се да је старијег настанка од кућа истог типа.

Кућа Љубише Зарића

Село: 
Накучани
Власник: 
Љубиша Зарић
Датум обрађивања: 
23/07/2003 (All day)
Година градње: 
Крајем 19. века
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
По материјалу и просторној организацији ова кућа је атипична за милановачки крај али и простор западне Србије где се појављује као редак појединачни пример. Кућа је цела грађена од чатме, делом је над подрумом и има четири просторије, тако што "кућа" заузима централну позицију док су собе са њених бочних страна. Комуникација међу собама и са спољном средином одвија се преко "куће" која је попут ходника - уска и дугачка и има двоја наспрамна врата. У "кући" је отворено огњиште, сачувана хлебна пећ, угаони долап и ложиште за пећ у собама. Кућа Зарића је саграђена крајем 19. века. Иако скромних архитектонских одлика, просторно организацијом подсећа на градске куће симетричног типа.

Кућа Стевана Љубичића

Село: 
Заграђе
Власник: 
Стеван Љубичић
Датум обрађивања: 
22/07/2003 (All day)
Година градње: 
1880. - по казивању власника.
Тип објекта: 
получатмара са "кућом" од камена
Укупан опис: 
Кућа је, по казивању власника, саграђена у исто време када и црква у Заграђу - 1880. год. Грађена је као троделна кућа - "кућа" са двоја наспрамна врата и две собе једнаких димензија под којима је подрум. Касније кућа добија четвороделну структуру поделом "куће" на две просторије. Њену посебност чини "кућа" од камена и собе у чатми, што је неуобичајено за овај тип куће. Порекло Љубичића може се повезати са простором на коме је "кућа" од камена а соба од брвана, што су најстарији примери у западноој Србији, по чему можемо претпоставити да је кућа саграђена по навици донетој из матице. Не треба искључити ни жељу власника да сагради стаменитију кућу.
Сакупљач садржаја