Кућа

Кућа Војкана Михаиловића

Село: 
Дренова
Власник: 
Војкан Михаиловић
Датум обрађивања: 
22/07/2003 (All day)
Година градње: 
1870.
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
На каменој плочи уграђеној у зид поред подрумских врата уклесан је натпис: "Ову кућу начини Гајо Милосављевић са два сина своја. Поживише кућу начинише бра(т)ски 5. маја 1870.год." Гајо је био занимљива личност. Прича се да је био затваран због земље која му је узета за изградњу Дворца у Такову. Као одани поштовалац династије Обреновић залаго се да Народна скупштина изгласа неповерење кнезу Александру Карађорђевића и на њего место постави Милоша Обренвића. Као узоран домаћин Гајо је био изабран за посланика Светоандрејске скупштине. У списку учесника уписан је као мајстор. Поред предања да су му преци досељени из Осата, његово мајсторство потврђује и натпис на надгробном споменику да је био "мајстор разних заната". Као добар мајстор учествовао је у групи мајстора Осаћана из Дренове, коју је предводио Никаш Осаћанин, у градњи торња и конака у манастиру Враћевшница. У односу на његов значај, кућа коју је са синовима направио као дводелну полубрвнару, делује скромно.

Кућа Војина Николића

Село: 
Горњи Бањани
Власник: 
Војин Николић
Датум обрађивања: 
22/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Према предању, за време Првог српског устанка, из предела између Босне и Лике, долази младић Никола да се бори уз војводу Милића Дринчића. Од овог устаника воде порекло Николићи из Горњих Бањана. Кућа је подигнута у другој половини 19. века као дводелна полубрвнара - получатмара, делом (собом) над подрумом од приклесаног камена. Стрмији кров је покривен бибер црепом, али зарези за рогове и коснике на поклапачама и талпама указују да је раније кров био покривен шиндром. Сачувани ентеријер - отворено огњиште са два преклада, смештено уз преградни зид на коме је лучни отвор за ложење собне пећи, затим у талпе уграђен наћвар и подужни долап дуж западне стране - издвајају је од других кућа једноставне просторне структуре. Судећи по подужном долапу неуобичајеном у овој области, мајстор је вероватно пореклом из околине Ужица.

Кућа Бранке Милетић

Село: 
Церова
Власник: 
Бранка Милетић
Датум обрађивања: 
22/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
камена кућа
Укупан опис: 
Кућа је саграђена у другој половини 19 века од камена. Троделне је основе, великих димензија, крова благог нагиба, широких стреха покривена ћерамидом. У "кући" је отворено огњиште, уз преградни зид, са банком и једним очуваним прекладом. Уочено је да се камене куће јављају у близини каменолома и јефтиног камена за градњу, што се не би могло рећи за ову кућу. Она спада у ретке и појединачно грађене камене куће на које се наилази на целом простору дрвених или бондручно грађених кућа. Узроци градње камених кућа могу бити навика донета из матице, страх од пожара, хајдучија или нешто друго.

Кућа Боровњака

Село: 
Брезна
Власник: 
фамилија Боровњак
Датум обрађивања: 
21/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века.
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Кућа је највероватније подигнута за Светозара Боровњака, председника брезничке општине. Он је био посланик среза Таковског на Народној скупштини одржаној поводом четрдесет годишњице Светоандрејске скупштине. Кућа је четвороделна полубрвнара, готово квадратне основе, на високом подруму са лучним каменим улазом и масивним зиданим димњаком на крову од ћерамиде. У кући су два огњишта: отворено огњиште у "кући" са којег се ложи пећ у соби и "кафе" оџак у мањој просторији за гостинске потребе.

Кућа Александра Божовића

Село: 
Брђани
Власник: 
Александар Божовић
Датум обрађивања: 
21/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века.
Тип објекта: 
полубрвнара-полузиданица
Укупан опис: 
Божовићи воде порекло од Божа Глишића, који се са братом Глишом доселио из Горобиља у Брђане још пре Првог српског устанка. Због "затирања трага", јер су се замерили Турцима, често су мењали презимена. Божовићи су на крају узели презиме од свог угледног претка Божа који је учесник оба устанка. Кућу је подигао Продан Божовић, праунук Божа Глишовића, рођен 1847. По овом податку, можемо рећи да је кућа саграђена у другој половини 19 в. Грађена је као троделна кућа ("кућа" и две собе) са угаоним тремом и делом је над подрумом. Зидови соба су од печене цигле танког формата у бондручној конструкцији. Ова кућа представља најмлађу од три евидентиране куће са тремом на територији општине Горњи Милановац, на којој су карактеристичне куће затворене структуре (без трема).

Кућа Павловића

Село: 
Бершићи
Власник: 
Павловић
Датум обрађивања: 
21/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Кућа се налази у засеоку "Осаћани", названог по крају Осат у Босни, из којег Павловићи воде порекло. Многи мајстори, градитељи из Осата су се досељавали у Србију бавећи се својим занатом, што је вероватно био случај и са Павловићима. Предање каже да су се Павловићи настанили на месту где је била кошара коју су купили од кнеза Васе Поповића, најближег сарадника кнеза Милоша. У кошари су живели до изградње ове куће. Предање је потврђено забелешком да је Васа Поповић имао чардак у Осаћанима. Кућа је грађена као четвороделна полубрвнара-получатмара, делом над подрумом и покривена ћерамидом. Просторна организација је карактеристична за развијене куће са функционално дефинисаним простором на приватни ("кућа" од талпи и велика соба) и јавни део ("ћилер" и мања сооба) који је резервисан за домаћина и јавни живот породице. Овакве су типичне куће богатијих породица у другој половини 19 века.

Кућа Чадине Никетић

Село: 
Бершићи
Власник: 
Чадина Никетић
Датум обрађивања: 
20/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Подигнута је као приземна четвороделна кућа, пирамидалног крова благог нагиба покривеног ћерамидом испод кога је дашчани положак. Грађена је у бондрук систему са испуном од чатме и "кућом" од тесаних талпи везаних у ћерт и кровном конструкцијом на рогове који се спајају у једној тачки. Зидови од чатме су накнадно замењени циглом.

Кућа Атанасија Михаиловића

Локација

Serbia
Село: 
Бершићи
Власник: 
Петар Михаиловић
Датум обрађивања: 
20/07/2003 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19 века
Тип објекта: 
Стамбени објекат - кућа
Укупан опис: 
Ова четвороделна полубрвнара - получатмара квадратне основе је делом (собама) над подрумом. Саграђена је средином 19 века. Има архитектонску и меморијалну вредност. Приписана је Атанасију Михаиловићу значајној историјској личности, учеснику Устанка и кнезу нахије црногорске. Атанасије је као угледан домаћин, старешина, кнез Милошев пријатељ и сарадник, два пута био члан посланства које је ишло на Порту ради обављања државних послова. Кућу је посећивала друштвена елита кнез Милошевог времена. Ову кућу у својим делима помињу Јоаким Вујић и Ото Дубислав племенити Пирх.

Кућа кнеза Атанасија Михаиловића

Локација

Горњи Милановац
Serbia
Село: 
Бершићи
Власник: 
Петар Михаиловић
Датум обрађивања: 
03/07/2003 (All day)
Година градње: 
Прва половина 19. века
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Ова кућа приписана је значајној историјској личности, учеснику устанка и кнезу нахије црногорске Атанасију Михаиловићу. Као угледан домаћин, старешина, кнез Милошев пријатељ и сарадник, два пута је био члан посланства које је ишло на Порту ради обављања државних послова. Ако је кућу заиста подигао кнез Атанасије , изграђена је најкасније почетком треће деценије 19. века. Топлу собу куће кнеза Атанасија помиње Јоаким Вујић 1826.г., док лепоту кнежевих ћерки спомиње Ото Дубислав племенити Пирх, приликом посете кнежевој кући у Бершићу. Из ње су удаване кнежеве ћерке за најзначајније људе тога времена. Међу њима је била и Круна, жена господар Јована Обреновића. Кућа поред архитектонског значаја има и меморијалну вредност као сведочанство 200 - годишње историје обновљене Србије.

Кућа Благоја Поповића

Село: 
Ступчевићи
Власник: 
Благоје Поповић
Датум обрађивања: 
24/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Троделна кућа без подрума, са двоја наспрамних врата. Састоји се од 'куће' и две собе неједнаке величине. Постављена је на неравном терену, управно на косину. Налази се у централном делу кућишта, у близини главног пута. Грађена је као полубрвнара-получатмара, правоугаоне основе и орјентисана у правцу исток-запад. Кров објекта је четворосливан, конструисан на рогове и распињаче, стрмијег нагиба и покривен каменом маћанском плочом.
Сакупљач садржаја