Кућа

Кућа Миломира Радојевића

Село: 
Богојевићи
Власник: 
Миломир Радојевић
Датум обрађивања: 
22/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Данашњи власници помињу како је кућу ваљало градити на оном месту где закукуриче петао. На коју би се страну петао тада окренуо, на ту је страну требало и кућа да гледа. Није познато да ли су ти обичаји поштовани при подизању ове куће, али је она и после 150 година у добром стању и у функцији. Кућа је полубрвнара, а пола је зидана печеном циглом. Подигнута је на каменом подзиду и прекривена ћерамидом.

Кућа Неша Глишића

Село: 
Вигоште
Власник: 
Нешо Глишић
Датум обрађивања: 
22/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Глишића има две просторије и трем дужином фронталне фасаде, који је накнадно затворен. На темељу од ломљеног камена, зидови су грађени од тесаних талпи и ћерпича у бондручној конструкцији. Кровни покривач је првобитно био бели цреп, 'сарајевац', који је средином XX века замењен фалцованим црепом.

Кућа Видоја Ђуковића

Село: 
Поглед
Власник: 
Видоје Ђуковић
Датум обрађивања: 
21/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућу Ђуковића је наследила преткиња Стана, након чега су је са првобитног места пренели на данашње домаћиство. То је дводелна полубрвнара-получатмара над подрумом. Кућа има четворосливни кров прекривен ћерамидом. Отворено огњиште, са прекладима се налазе у линији двоја наспрамних, улазних врата.

Кућа Милана Поповића

Село: 
Поглед
Власник: 
Милан Поповић
Датум обрађивања: 
21/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Поповића је грађена као полубрвнара-получатмара, али су временом талпе замењене циглом. Има три просторије и делом се налази над подрумом. Темељ је од клесаног камена, док је лук изнад подрумских врата од сиге. Кров куће је четворосливан, прекривен ћерамидом. Има стамбену функцију.

Кућа Гвозденије Лазаревић

Село: 
Добраче
Власник: 
Гвозденија Лазаревић
Датум обрађивања: 
04/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Лазаревића је тропросторни објекат, грађен од тесаних талпи и сиге у бондручној конструкцији. Има "кућу" и две собе и угаони отворени трем. Налази се на неравном терену, тако да је делом над подрумом са зидовима од камена и блатног малтера. Кров куће је четворосливан са прекривком од танке маћанске плоче. Огњиште је отворено, налази се у централном делу 'куће', ограђено је и има два преклада.

Кућа Момира Симовића

Село: 
Грдовићи
Власник: 
Момир Симовић
Датум обрађивања: 
20/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Симовића је дводелна полубрвнара-получатмара. Грађена је са подужним тремом на фронталној фасади, који је током времена затворен. Кућа се делом налази над подрумом, чији су зидови од ломљеног камена. Према речима данашњег власника, мајстори који су правили ову кућу звали су се Чокалије.

Кућа Бранка Арсовића

Село: 
Висока
Власник: 
Бранко Арсовић
Датум обрађивања: 
06/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Иако је кућа Арсовића грађена средином прошлог века, представља типичан пример народног градитељста из 19. века. Кућа је подигнута од тесаних талпи, са кровним покривачем од камених плоча. Делом се налази над подрумом који има зидове од ломљеног камена. Просторно је подељена на "кућу" и собу. Огњиште се налази у централном делу "куће", отворено је и ограђено ниским каменовима, са два преклада.

Кућа Зорана Плазинчића

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Зоран Плазинчић
Датум обрађивања: 
01/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Предање кажа да су кућу Плазинчића градили чувени мајстори - зидари и тесари из породице Сретеновић из села Трешњевице. Кућа је дводелна, приземна брвнара. Масивне талпе, које су на угловима везане на ћерт, чине зидове објекта. Подзид је прављен од приклесаног камена, док је кров прекривен ћерамидом.

Кућа Томислава Јојића

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Томислав Јојић
Година градње: 
01-10-2005
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Јојића је троделна грађевина, која се састоји од 'куће' и две собе и налази делом над подрумом. Правоугаоне је основе и једном половином зидана од тесаних талпи које су везане на ћерт, док је друга половина од цигле. Кров је прекривен ћерамидом. Кућа се и данас налази у употреби.

Кућа Милана Раковића

Село: 
Трешњевица
Власник: 
Милан Раковић
Датум обрађивања: 
24/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Раковића је дводелан објекат, са "кућом" и собом, који се делом налази над подрумом. Зидови куће су делом од тесаних талпи, а делом од ћерпича, док је темељ од приклесаног камена. Кров је четворосливан, са прекривком од танких камених плоча.
Сакупљач садржаја