Кућа

Кућа Петра Луковића

Село: 
Бреково
Власник: 
Петар Луковић
Датум обрађивања: 
26/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Петра Луковића је дводелна полубрвнара-получатмара, подигнута делом над подрумом. Кров објекта је четворосливан, великог нагиба, конструисан на рогове и распињаче и покривен је каменом плочом из Маће. Кућа има двоја наспрамних улазних врата, између којих се налазило отворено огњиште.

Кућа Момирке Крчевинац

Село: 
Латвица
Власник: 
Момирка Крчевинац
Датум обрађивања: 
05/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Крајем 19. века Миљко Крчевинац је подигао петоделну полубрвнару-получатрмару, коју његови потомци и данас користе. Кућа се налази на нагнутом терену, тако да је испод дела који није укопан остављен простор за подрум. Састоји се од 'куће', две собе, ходника и ћилера. Кров је четворосливан, већег нагиба и покривен бибер црепом.

Кућа Средоја Крчевинца

Село: 
Латвица
Власник: 
Средоје Крчевинац
Датум обрађивања: 
05/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Први власник куће, Средоје Крчевинац, био је народни посланик, председник Окружне скупштине ужичког округа и председник латвичке општине. Димензије објекта говоре у прилог чињеници да је градитељ објекта био имућан. Кућа је петоделна, са подрумом. Изграђена је делом од тесаних талпи, а делом од четме, на подзиду од камена. Има двоја наспрамних врата и отворено огњиште у централном делу "куће".

Кућа Тихомира Петронијевића

Село: 
Латвица
Власник: 
Тихомир Петронијевић
Датум обрађивања: 
04/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа се налази на централном делу домаћинста Петронијевића, окружена осталим привредним објектима. Ова полубрвнара-получатмара је изграђена на неравном терену и положена подужно по изохипси. Има четворосливан кров, релативно стрм, са каменом маћанском плочом као покривком. Просторно је подељена на "кућу" и две собе у стамбеном делу и подрумом под њима. Отворено огњиште се налази у средишњем делу "куће".

Кућа Данојле Антића

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Данојла Антић
Датум обрађивања: 
02/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Троделна кућа, равних фасада, грађена од тесаних талпи и печене цигле. Подигнута је на благо нагнутом терену и делом се налази над подрумом. Кућа има двоја наспрамних улазних врата. Огњиште је у облику зиданог каменог камина, који се налази уз преградни зид, а чије је ложиште отворено са све три стране лучним отворима. Кућа је прекривена ћерамидом.

Кућа Неђа Бојовића

Село: 
Висока
Власник: 
Неђо Бојовић
Датум обрађивања: 
29/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Бојовића је дводелна брвнара која се делом налази над подрумом. Зидови куће су подигнути од тесаних чамових талпи, које су на унутрашњим зидовима собе пресвучене плетером и слојем чатме, ради боље топлотне изолације. Темељ је грађен од приклесаног камена спајаног кречним малтером. На угловима подрума, као и у линији врата и лучном засводу изнад њих, налази се сига. Кров је првобитно имао прекривку од шиндре и две баџе.

Кућа Данила Луковића

Село: 
Бреково
Власник: 
Данило Луковић
Датум обрађивања: 
26/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Луковића је дводелни објекат подигнут од камена везаног кречним малтером и прекривен каменим плочама. Грађена је крајем 19. века и до данас добро очувана. Разлог томе би могла бити чврстина материјала, али и бројни обичаји које су Луковићи поштовали док су градили кућу. Њихови потомци помињу животињску жртву, даривање мајстора, освешавање земље којом се гради, узиђивање сенке у кућу и бројне друге поступке којима се по веровању обезбеђивало срећно и дуговечно станиште.

Кућа Павла Поповића

Село: 
Бреково
Власник: 
Павле Поповић
Датум обрађивања: 
27/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Дводелна кућа на благо нагнутом терену, која се делом налази над подрумом. Грађена је од тесаних телпи и чатме, са кровним прекривачем од камених плоча. Има двоја наспрамних улазних врата и дрвене решетке на прозорима. Кућа је напуштена и у веома лошем стању.

Кућа Николе Пјевовића

Село: 
Бреково
Власник: 
Никола Пјевовић
Датум обрађивања: 
27/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Пјевовића је типична полубрвнара-получатмара изграђена делом над подрумом. Има две просторије, "кућу" и собу. Раније је кров био од шиндре, али је у првим деценијама 20. века замењен каменим плочама. Кућа има двоја наспрамних улазних врата између којих се налазило отворено огњиште. Објекат је у веома добром стању, у функцији, а соба се и данас користи за спавање.

Кућа Славка Радојичића

Село: 
Лазац
Власник: 
Славко Радојичић
Датум обрађивања: 
17/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа заузима централну позицију на имању Радојичића и са осталим објектима око ње чини заштићено културно добро - споменик културе. Грађена је као дводелни објекат са "кућом" и собом, равних фасада. Један део куће је прављен од тесаних талпи, док је други од ћерпича у бондручној конструкцији. У кући су очувани делови ентеријера као што су наћвар, долап, полица, брашњак...
Сакупљач садржаја