Кућа

Кућа Слободана Ристића

Село: 
Лужнице
Власник: 
Слободан Ристић
Датум обрађивања: 
05/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Ристића се налази на благо нагнутом терену, на ободу ограђеног кућишта. Грађена је у бондручној конструкцији са испуном од цепки и малером од блата. Објекат је прекривен ћерамидом и подигнут је на подзид од ломљеног камена. Кућа је четвороделна, са оџаклијом и три собе. Затворени доксат се налази на фронталној фасади, под којим је подрум.

Кућа Милете Миливојевића

Село: 
Кутлово
Власник: 
Милета Миливојевић
Датум обрађивања: 
05/11/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Миливојевића је четвороделна чатмара са доксатом и подрумом. Правоугаоне је основе, постављена по дужини на пад терена и оријентисана ка северо-истоку. На темељу од ломљеног камена постављени су зидови у бондручној скелетној конструкцији са испуном од цепке облепљене блатним малтером. Кров је четворосливан са наглашеним стрехама, покривен ћерамидом. Кућа се састоји из оџаклије, три собе и доксата. Подови куће су од дасака, осим у оџаклији где је набијена земља.

Кућа Јаворке Гавриловић

Село: 
Поскурице
Власник: 
Јаворка Гавриловић
Датум обрађивања: 
05/12/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Гавриловића је грађена као троделна чатмара са доксатом, који је током времена затворен. Постављена је по дужини на пад терена и оријентисана ка југу. На темељ од ломљеног камена подигнути су зидови у бондручној конструкцији са испуном од чатме, облепљени блатним малтером. Кров је вишесливан, покривен ћерамидом. Подрум се пружа испод гостинске собе и доксата.

Кућа Милоја Рајковића

Село: 
Ресник
Власник: 
Милоје Рајковић
Датум обрађивања: 
05/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа је троделна полубрвнара са тремом и доксатом, испод кога се налази подрум. Квадратне је основе, постављена на благи пад терена и лицем окренута ка југо-западу. Објекат је оријентисан ка економском делу дворишта. Кућа је постављена на темељу од ломљеног камена. Као што неписано правило налаже, зидови на оџаклији грађени су од тесаних талпи на угловима везаних у ћерт. Зидови соба грађени су у бондруку са испуном од цепки и облепљени блатним малтером. Вишесливни кров покривен је ћерамидом. Отворен трем се налази дуж половине предње фасаде, док је истурени доксат у другом делу са ниском оградом од шашовца.

Кућа Милоја Јоксимовића

Село: 
Ресник
Власник: 
Милоје Јоксимовић
Датум обрађивања: 
21/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа Јоксимовића је троделна чатмара, са тремом и доксатом, орјенитисана ка југо-истоку. Постављена је по ширини на пад терена. Кућа је грађена на темељу од ломљеног камена, са вишесливним кровом од ћерамиде. Данас више није у функцији.

Кућа Мирослава Радотића

Село: 
Поскурице
Власник: 
Мирослав Радотић
Датум обрађивања: 
05/11/2007 (All day)
Година градње: 
1850
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Породично предање каже да су кућу градили Матеја и Живан Милошевић, средином 19. века. Зидана је од чатме, на темељу од ломљеног камена и прекривена ћерамидом. Објекат је четвороделан, са доксатом и подрумом испод једног дела.

Кућа Живадинке Матовић

Село: 
Кутлово
Власник: 
Живадинка Матовић
Датум обрађивања: 
05/11/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа породице Матовић је саграђена на темељу од ломљеног камена, са зидовима од цепке облепљене блатним малтером. Кров објекта је четворосливан, покривен ћерамидом. Првобитна просторна структура је измењена и данас се кућа састоји од оџаклије, гостинске собе, собице, ћилера, ходника и подрума.

Кућа Ангелине Мијаиловић

Село: 
Десимировац
Власник: 
Ангелина Мијаиловић
Датум обрађивања: 
05/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућу је подигла породица Палигорић у 19. веку. Грађена је као дводелна чатмара са тремом, доксатом и подрумом испод гостинске собе. Вишесливан кров покривен је ћерамидом, са наглашеним стрехама на ободу. Подови у собама су од набијене земље, а на доксату од даске. Доксат има по три лука је са све три стране, док је у доњем делу затворен циглом.

Кућа Љубинке Петровић

Село: 
Ресник
Власник: 
Љубинка Петровић
Датум обрађивања: 
21/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Кућа је четвороделна са улазним тремом на северној и доксатом на јужној страни. Објекат је квадратне основе, приземан и ширином постављен на благи пад терена. Изграђен је од чатме, на каменим темељима. Кров објекта је вишесливним и покривеним ћерамидом. Некадашње отворено огњиште је замењено зиданом оџаклијом уз преградни зид.

Кућа Милинка Божиновића

Село: 
Церовац
Власник: 
Милинко Божиновић
Датум обрађивања: 
05/08/2007 (All day)
Укупан опис: 
Кућа је подигнута управно на благи пад терена, са главном страном окренутом ка југу. То је дводелна полубрвнара-получатмара, грађена на каменом темељу и прекривена ћерамидом. Предање каже да је објекат био напуштен од претходних власника, када су се у њега уселили Божиновићи.
Сакупљач садржаја