Вајат

Вајат и млекар породице Радоја Јешића

Село: 
Годовик
Власник: 
Радоје Јешић
Датум обрађивања: 
13/07/2005 (All day)
Година градње: 
1866
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Сеоски стан у прошлости имао је разуђен карактер. Поред куће као главног стамбеног објекта, било је и мањих, једноделних дрвених зградица у стамбеној функцији, у Шумадији називаних вајати. У њима су ноћили ожењени чланови задруге, чуван невестин особац и свечано, "стајаће" одело. Дрвена зградица породице Јешић је троделне основе са скраћеним тремом. Веће просторије грађене су талпама, а мања шашовцем. Начин градње указује на двојну функцију коју је имала. Стамбену улогу (за ожењене чланове задруге) имале су веће просторије, док је мања просторија, од шашоваца који омогућавају њену бољу проветреност неопходну за чување белог мрса, била у функцији млекара. Овакве зградице представљају репрезентативне објекте ове врсте и јављају се само код већих и имућних задружних домаћинстава. Зградица је саграђена 1866. године. Њен настанак датован је по урезаној години на стубу трема. Данас је ван функције и служи као остава.

Вајат Манојла Пауновића

Село: 
Дријетањ
Власник: 
Манојло Пауновић
Датум обрађивања: 
24/07/2006 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Зграда је донета из Јокића, оближњег засеока, као мираз некој до преткиња данашњег власника. То је складна, дводелна грађевина са зидовима и кровом од дрвета, која се налази на високом каменом подзиду. Плафон стамбеног и подрумског дела краси укосо постављен шашовац, док се над подрумским улазом налази полукружни надвратник од сиге.

Вајат Милована Вукотића

Село: 
Збојштица
Власник: 
Милован Вукотић
Датум обрађивања: 
30/07/2006 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Као и други вајати, овај објекат је изграђен приликом женидбе једног од чланова породице. Вајат има две одвојене просторије - собу и чардак, под којима се налази подрум са зидовима од приклесаног камена. До стамбеног дела се долази преко дрвених степеника. Објекат је грађен од тесаних талпи стогодишњег бора, тзв.”столовњака”. Крај врата, у талпама, се налазе две рупе, које, по свему судећи, представљају шпијунке.

Вајат и млекар Милије Драгачевца

Село: 
Добродо
Власник: 
Милија Драгачевац
Датум обрађивања: 
28/07/2006 (All day)
Тип објекта: 
стамбено-привредни
Укупан опис: 
Постојао је обичај, како власници причају, да богатији људи имају око Каранске цркве кућице у којима могу да преспавају. Претпоставља се да је ова зграда била једна од њих и да је накнадно пренета на домаћинство. Објекат чине вајат и млекар, који су одвојени посебним улазима. Зграда је од тесаних талпи, везаних на ћерт, и вертикално постављеног шашовца. Део објекта се налази на каменом подзиду док је део на дрвеним стубовима који су ослоњени о камен. Кров је прекривен ћерамидом.

Чардак Борке Брковић

Село: 
Качер
Власник: 
Борка Брковић
Датум обрађивања: 
22/07/2006 (All day)
Година градње: 
1900
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Чардак је од борових талпи, складих димензија, на високом подзиду од камена. Има једну просторију и подужни трем на источној фасади. Објекат је прекривен четворослиним дрвеним кровом. Зграду је, по обичају, преко пута главне куће, градио Леко Брковић, поводом женидбе сина Никодина са Јулком око 1900. године.

Вајат Радмиле Марковић

Село: 
Качер
Власник: 
Радмила Марковић
Датум обрађивања: 
24/07/2006 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Вајат је грађен поводом женидбе оца данашње власнице, почетком 20. века. У овом једнопросторном објекту са тремом је живело десеторо људи - домаћин и домаћица са осморо деце. Зграда је једноспратна, правоугаоне основе и једном својом дужином лежи на земљи, док је остали део вајата ослоњен на девет крупних каменова. Објекат је од тесаних, борових талпи на угловима везаних на ћерт. Четворосливни кров је прекривен дрвеним даскама.
Сакупљач садржаја