Воденица

Мајнићка воденица

Село: 
Опорница
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
брвнара
Укупан опис: 
На простору плодне Шумадије готово у сваком селу постоји бар по једна велика воденица. Воденице најчешће имају више воденичких кола и собу за воденичара. Воденица у Опорници грађена је од тесаних талпи. Током свог постојања претрпела је веће промене, што се види на многим конструктивним детаљима. Тако су талпе само на једној страни зида везане у ћерт, а на остале три стране ћерт је замењен унизивањем талпи у стубове. Праоугаоне је основе која је подељена на два дела: млинареву собу и просторију за млевење житарица. Четворосливни кров са наглашеном стрехом покривен је ћерамидом и делимично подашчан. Воденица има два воденичка кола. Стубићи који држе кош у који се сипа жито декоративно су профилисани.

Воденица Видоја Бојовића

Село: 
Радошево
Власник: 
Водоје Бојовић
Датум обрађивања: 
28/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Воденица Видоја Бојовића се налази на реци Велики Рзав. Правоугаоне је основе, са зидовима од брвана и првобитном прекривком од шиндре. Оригинално је направљена са два дрвена воденичка точка, али је током времена један од точкова пропао, тако да данас ради само једно коло. Воденица је подигнута на каменом подзиду и орјентисана је према западу.

Воденица Раденка Петровића

Село: 
Босута
Власник: 
Раденко Петровић
Датум обрађивања: 
18/08/2003 (All day)
Година градње: 
1918
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Воденицу су подигли мештани Босуте, 1918. године. Првобитно је била једноделна грађевина, од тесаних талпи, са кровом од бибер-црепа. Након неколико година додата јој је соба за воденичара грађена од цигле. Воденица данас није више у функцији.

Воденица Димитрија Матијевића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Димитрије Матијевић
Датум обрађивања: 
18/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Позната у селу као спахијска, звана и Грковића, око ове воденице је исплетено предање о кнез Милошевом деди Михајлу. По њему је Михајло 1782. године убио спахију који је избацио његово жито из воденице, зато што је знао да је Михајло био у фрајкору. Има и других предања везаних за ову воденицу, кнез Милошеве претке, па и за њега самог, што указује на старост и значај који је имала у својој средини. Запамћено је такође казивање да је на једној маији била урезана 1860. година, која би могла бити година када јој је промењен кров за који се зна да је био од кровине, док је данас ћерамида. Радни део воденице је грађен од брвана, са једним каменом, док је воденичарева соба од чатме. Представља вредан споменик традиционалних техничких знања који, са предањима за њу везаним, има и меморијални карактер. И данас је у функцији.

Воденица Лијескића

Село: 
Дрежник
Власник: 
Породица Лијескић
Датум обрађивања: 
18/07/2006 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Воденицу на Рзаву су почетком 20. века саградила четири пријатеља. Време употребе је било правилно подељено на све власнике. У периоду њеног реда, породица је воденицу користила за своје потребе, али је имала могућност и да наплаћује другима услуге. Објекат је делом од камена, везаног блатним малтером, а делом од тесаних талпи које су везане на ћерт. Кров је четворосливан, прекривен бибер црепом. Унутрашњи механизам воденице састоји се од три воденичка кола, односно ’’вигла’’. Воденички точак је од дрвета које је опасано металним обручем.

Студенска воденица

Село: 
Бела Паланка
Власник: 
Градимир Тричковић
Датум обрађивања: 
15/07/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Воденицу је, према тапији из 1879. године, од Турчина Афас Усеина, купио Стојиљко Златановић из Студене, по чему воденица и носи данашњи назив. На Бадње вече 1970. године воденица је изгорела, јер је по предању радила на велике црквене празнике. Пошто су воденицу обновили данашњи власници су почели да празнују Богојављење и св. Николу. На те дане воденица није радила. На Богојављење у воденички јаз је бацан крст, а воденички каменови на оба празника су преливани вином, кађени и на њима је паљена свећа.
Сакупљач садржаја