Култна места

Крст св. Тројице

Село: 
Репушница
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Укупан опис: 
Камени крст св. Тројице је мањих димензија, са трапезастим горњим и равним бочним крацима, са по једном јабуком. У централном делу крста је уклесан мањи крст са троугластим крацима.

Крст св. Параскеве

Село: 
Ћуштица
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Година градње: 
1843.
Укупан опис: 
Камени крст св. Параскеве има једнаке трапезасте краке, са по три јабуке. На доњи крак се наставља стуб са декорацијама на бочним странама. Ту је словима уклесана и линијама уоквирена година 1843 год.
Натпис: 
Іс хс / ни ка / с боръ / сmа пар / скева џурџо / лаки / голупь / аωмг /

Крст св. Илије

Село: 
Витановац
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Укупан опис: 
Крст св. Илије од сиге је масиван, крстастог облика са трапезастим крацима од којих је горњи крак највећи. На средини је уклесан крст једнаких кракова, обојен црвеном бојом. Крст је био исписан али је остало читљиво по које слово. фрагменти црвене боје су видљиви по целој површини крста.

Крст св. Богородице

Село: 
Витановац
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1827.
Укупан опис: 
Камени крст Богородице има трапезасте краке украшене са по три јабуке и краћи стуб који се наставља на доњи крак. На средишњем делу крста је кружна декорација са уклесаним крстом троугластих кракова у свом оквиру.
Натпис: 
и с? / нЇ ка / пр сmа / ??? / ахс / бца / жика / цвеm / ковь / мило / шь / 1827 /

Крст св. Ђорђа

Село: 
Мирановац
Датум обрађивања: 
12/07/2003 (All day)
Година градње: 
1842.
Укупан опис: 
Камени крст св. Ђорђа има трапезасте краке са по три јабуке, док се на доњи крак наставља краћи стуб. На горњем краку је уклесан крст са три крака који имају поновљене крстове. Под њим је уклесан још један крст са крацима у облику троугла.(Крст је оштећен за један бочни крак)
Натпис: 
Іс хс / сmЇвелЇко ??? / нЇкь георге ??? / 18?2 / ни ка / здравко / младен / петко / џурџа /

Крст св. Ђорђа из 1774. године

Село: 
Сињац
Датум обрађивања: 
11/07/2003 (All day)
Година градње: 
1774.
Укупан опис: 
Крст од камена пешчара висок око два метра има трапезасте краке, а на доњи крак се наставља дужи исписани стуб. Нема на средини уклесан крст али је на сваком краку распоређен Христов монограм.
Натпис: 
Іс / ни ка / хс / сmи / георг / ЗСП / В / тоао / р ь /

Крст св. Ђорђа

Село: 
Вргудинац
Датум обрађивања: 
11/07/2003 (All day)
Година градње: 
1870.
Укупан опис: 
Камени крст са трапезастим крацима са по две јабуке на чији се доњи крак наставља исписани стуб. На горњем краку је уклесан крст, око кога је исписан Христов монограм.
Натпис: 
Іс хс / оброкь сmі м.. / ченікь георгЇ / ? Гео / рго:п / етров / живана / коста / рангел / 1870 /

Крст св. Архангела Михаила из 1737. године

Село: 
Дражево
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1737.
Укупан опис: 
Камени крст св. Архангела Михаила је један од најстаријих који је сачуван. Има трапезасте бочне, горњи крак а доњи крак је у виду дужег стуба који је цео исписан. На средини крста је исклесан крст унутар круга око кога је исписан Христов монограм.
Натпис: 
׀с / н׀ ка / станко / хс / сЇкр / са не / пел к / о? апі / са сmі / архан / гел ь / мхаЇл / ?? Лет / ЗСНЕ /

Крст св. Арханђела из 1732. год.

Село: 
Моклиште
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1732.
Укупан опис: 
Ovaj камени крст св. Архангела је један од најстаријих. Има трапезасте краке, где се на доњи крак наставља исписани стуб где је словима исписана 1732. година. Раније се крст обилазио када је била литија на Ускрс.
Натпис: 
׀с / сmЇ / лу / ника / ׀?? / хс / ׀ЗСМ /

Крст св. Ђорђа

Село: 
Космовац
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1843.
Укупан опис: 
Камени крст св. Ђорђа има трапезасте краке са по три јабуке, а на доњи крак се наставља краћи стуб. На предњој страни крста, је уклесан Христов монограм, крст, испод текста је уклесана 1843. година и розета. Код крста се налази ћелија квадратне основе, грађена од камена у блатном малтеру, са тремом који је накнадно срушен. Народни назив крста је крст Пресвете.
Натпис: 
ни Їс хс ка / собора / ст т?а / пеiча стоанче џорџа / м׀та : л׀ла : мара : к / ата : боса милошь / 1843 /
Сакупљач садржаја