Привредни објекти

Штала Чоловића

Село: 
Мала Врбица
Власник: 
Димитрије Чоловић
Датум обрађивања: 
15/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
камена
Укупан опис: 
Камена штала са тремом, двосливног крова покривеног ћерамидом и забатом од ломљеног камена. Трем је са подзидом од ломљеног камена који носи стубове са јастуцима. Таваница је од шашовца, а странице штале ка трему од талпи. Простор штале је са одвојеним делом за краве и коње, а на тавану је смештено сено за исхрану стоке. Камене штале су имале само јаке и имућне задруге које су свој углед и имућност стицале захваљујући својим старешинама који су били способне личности. Као такви они су били и предводници у примени нових техника и технологија које су доприносиле лакшем раду и већим приносима. Једна од таквих напредних задруга била је и породица Чоловић, што доказују куће и зграде у окућници.

Клета са млекаром и подрумом Љубинке Максић

Село: 
Горња Сабаната
Власник: 
Љубинка Максић
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Укупан опис: 
Клета је локални назив за вајат у крагујевачком крају и често се среће под истим кровом са млекаром. Објекат је правоугаоне основе са делом млекара који излази у поље и носе га три стуба. Подрумски део је направљен од ломљеног камена, док су зидови клете од чатме, а зидови млекара у доњој половини од унизаних талпи, а у горњој од испреплетане цепке. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Таваница је од шашовца. Преко камених степеница улази се у клету са бочне фасаде, а врата поред воде у млекар.

Кош Радоја и Мирослава Секулића

Село: 
Чумић
Власник: 
Радоје и Мирослав Секулић
Датум обрађивања: 
14/05/2007 (All day)
Укупан опис: 
Два коша окренута један према другом, под једним кровом, подашчаним и покривеним ћерамидом. Кров са три стране има наглашену стреху, док је са четврте стране дубоки трем који носе декорисани стубови са јастуцима и таваницом од шашоваца. Кошеви су грађени у јакој и дрвеној конструкцији са страницама од плетеног прућа. Између њих је капија са пространим пролазом кроз коју се из економског улази у чисто двориште. Пролаз уједно служи као радни простор из којег се у кошеве улази дрвеним степеницама, тако да су кола са кукурузом заштићена од атмосферилија док се послује око коша. Са једне стране накнадно је дозидан амбар од талпи, са кровом који се наставља на кош, а покривен је црепом.

Мајнићка воденица

Село: 
Опорница
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
брвнара
Укупан опис: 
На простору плодне Шумадије готово у сваком селу постоји бар по једна велика воденица. Воденице најчешће имају више воденичких кола и собу за воденичара. Воденица у Опорници грађена је од тесаних талпи. Током свог постојања претрпела је веће промене, што се види на многим конструктивним детаљима. Тако су талпе само на једној страни зида везане у ћерт, а на остале три стране ћерт је замењен унизивањем талпи у стубове. Праоугаоне је основе која је подељена на два дела: млинареву собу и просторију за млевење житарица. Четворосливни кров са наглашеном стрехом покривен је ћерамидом и делимично подашчан. Воденица има два воденичка кола. Стубићи који држе кош у који се сипа жито декоративно су профилисани.

Кош Маџаревића

Село: 
Лужнице
Власник: 
Породица Маџаревић
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Укупан опис: 
Кош прућар правоугаоне основе постављен је на подзиде од ломљеног камена. На подзиде су постављене четири греде по ширини које носе темељаче. Са крајева темељача полазе косници који са средишњим појасем греда дају чврстину конструкцији испуњеној плетером од прућа. У кош се улази преко вратница постављених са уже стране. Кров је покривен ћерамидом са наглашеном стрехом.

Качара са казаницом породице Чоловић

Село: 
Мала Врбица
Власник: 
Породица Чоловић
Датум обрађивања: 
29/06/2007 (All day)
Укупан опис: 
Качара са казаницом је редак пример зграде ове врсте. Грађене су дрветом: качара од талпи засецаних на ћерт, док је казаница у дрвеној конструкцији са вертикалним редовима шашоваца, подашчаног крова покривеног ћерамидом, на чијем врху је димњак капић. За разлику од качаре са уобичајеним двокрилним вратима, казаница је са једнокрилним и са отвором за изливање испечене џибре. У качари су огромне каце у којима је врила шљива, а у казаници зидани казан са табарком за печење ракије. Цео процес производње – вађења џибре из каца, сипање у казан, избацивање остатака из казана – градитељски и технички је решен тако да нигде нема препрека ни застоја. Мада се ракија и даље породично производи, качара и казаница нису у функцији.

Амбар са тремом Маџаревића

Село: 
Лужнице
Власник: 
Породица Маџаревић
Датум обрађивања: 
11/07/2007 (All day)
Укупан опис: 
Зграда за чување житарица у зрну грађена је са окнима/пресецима у које је сипано жито. Темељаче су постављене на веће комаде камења које носи зграду. Странице су од талпи сложених у ћерт. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Испред улаза је трем ослоњен на три стуба – сувота под кровом у којој стоје кола за време истоварања и товарења жита или када нису потребна за обављање послова, или пољопривредни алат када се не користи. Спада у амбаре источног типа са директним улазом у објекат у који се уноси жито и сипа у пресеке, за разлику од амбара западне Србије у које се жито сипа кроз врата на забату.

Качара Милана Сретеновића

Село: 
Калиманићи
Власник: 
Милан Сретеновић
Датум обрађивања: 
13/08/2003 (All day)
Година градње: 
Прва половина 20. века
Тип објекта: 
Качара од тесаних талпи унизаних у стубове
Укупан опис: 
Качара је дрвена једнопросторна зграда већих димензија која служи за смештај каца са шљивом и казана за печење ракије. Претпоставља се да је грађена крајем 19. или почетком 20. века, на шта указује начин грађрња - талпе су унизане у бондручну конструкцију, умасто старијег начина конструкције засецањем талпи по угловима. Качара има подужни наткривен трем. Кров је четворосливан, благог нагиба и покривен ћерамидом.

Кош Момира Симовића

Село: 
Грдовићи
Власник: 
Момир Симовић
Датум обрађивања: 
20/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Кош је правоугаоне основе, са задње стране благо заобљен. Израђен је од плетеног прућа са двосливним кровом покривеним бибер црепом. Темељ коша је у виду два танка камена зида од приклесаног камена спајаног кречним малтером. У средишњем делу основу коша носе и два камена стуба. Врата се налазе на запаној фасади и до њих воде степенице од дрвета.

Воденица Видоја Бојовића

Село: 
Радошево
Власник: 
Водоје Бојовић
Датум обрађивања: 
28/09/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Воденица Видоја Бојовића се налази на реци Велики Рзав. Правоугаоне је основе, са зидовима од брвана и првобитном прекривком од шиндре. Оригинално је направљена са два дрвена воденичка точка, али је током времена један од точкова пропао, тако да данас ради само једно коло. Воденица је подигнута на каменом подзиду и орјентисана је према западу.
Сакупљач садржаја