Стамбени објекти

Кућа Милете Миливојевића

Село: 
Кутлово
Власник: 
Милета Миливојевић
Датум обрађивања: 
17/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Постављена на падину искоришћену за високи подрум, изнад којег је трем са лепим видиком. На супротној страни, уместо на тлу, кућа је на вишим темељима који су условили повишени зид подрума, услед чега је и упечатљивији дојам њене висине. Кућа је грађена у скелетној конструкцији са испуном од чатме. Кров има наглашену стреху и покривен је ћерамидом. Петоделне је просторне структуре, коју чине оџаклија, три собе и трем, организоване преко оџаклије. Из оџаклије се лево улази у малу пролазну собу одакле се улази у другу подужну собу. Врата десно од зиданог огњишта воде у већу собу из које се излази на трем. Трем је са средишњим обрађеним стубовима и оградом од шашоваца накнадно премазаном блатним малтером. Један део трема је затворен летвицама и претворен у млекар. Подови у собама и трему су од дасака, а у оџаклији од земље. Таванице у собама су од коленике, а у доксату и оџаклији од шашовца. Уобичајена подела основе по ширини, из које следи преградња на просторије, у овом случају је по дужини, па су можда због тога и просторије неуобичајеног распореда и облика, а биће да су и накнадне промене томе допринеле. Тек би темељније истраживање показало право стање и указало на изворни изглед ове куће умањене вредности, настале преградњама и уобичајеним пропадањем услед напуштања и претварања у шталу.

Кућа Матовића

Село: 
Кутлово
Власник: 
Породица Матовић
Датум обрађивања: 
11/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Подигнута је у засеоку Трмчиште, делом над подрумом са високим каменим подзидом – атулом, у бондручној конструкцији са испуном од чатме. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом. Атула је, као елемент брдско-планинске делом укопане куће, чини јединственом на истраженом простору. Будући да је грађена на високим темељима без укопавања атула је сувишна, очигледно настала по навици њеног власника досељеног из крајева у којима је атула била неопходан елемент куће. Просторну структуру чине оџаклија, гостинска соба, собица, ходник, ћилер и комак. Таваница је од коленике, осим у оџаклији и ходнику где је шашовац. Подови су од набијене земље, степениште бетонирано. Подрум се пружа испод собице и гостинске собе. Временом је зазидан трем и претворен у собицу, а подрум испод њега проширен померањем врата у раван фасаде. Највеће промене доживела је „кућа“, на којој су затворена друга спољна врата наспрамна улазним и избачена перда, а она преграђена зидом који ју је поделио на ,,оџаклију, сада са зиданим огњиштем уз унутрашњи зид, и ходник. Тако је од првобитно дводелне куће са тремом, ћилером и комком накнадном преградњом „куће“ и затварањем трема, постала четвороделна са ћилером и комком. Кућа Матовића, са атулом која одсликава навику донету из матице, представља редак и вредан пример народног градитељства на истраженом простору.

Кућа Љубише Максимовића

Село: 
Котража
Власник: 
Љубиша Максимовић
Датум обрађивања: 
05/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Породица Максимовића је староседелачка породица, после пропасти устанка бежали су у Војводину, али су се опет вратили на своје огњиште. Кућа је квадратне основе и троделне поделе, грађена у бондручном систему са испуном од чатме. Подигнута је на стрмини искоришћеној за подрум испод соба. Мада се без темељнијег истраживања не може утврдити, чини се као да је квадратни облик основе добијен уздужно додатим делом на дводелну чатмару. На ту претпоставку упућују прозорски отвори на страни према падини, са унутрашње стране уредно постављени на средину зида просторија, а са спољне асиметричног распореда. Уколико би се претпоставка показала тачном, онда би се могло показати и да је улаз у кућу померен са суседне бочне стране на данашње место. Зна се једино да је отворено огњиште замењено оџаклијом, као и да је уклоњен преградни зид у соби претпостављеног накнадно додатог дела. Ипак, требало би имати у виду да је асиметричност прозорских отвора могла настати њиховом променом. Упарени прозорски отвори на већој соби решили би ту дилему.

Кућа Милинка Радосављевића

Село: 
Горње Јарушице
Власник: 
Милинко Радосављевић
Датум обрађивања: 
18/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Петоделна чатмара, са затвореним делом на месту доксата, позната је по старим власницима као кућа Ћирића, који су се из ње оделили. Концептуално је идентична кући са доксатом који, из неког разлога, није изграђен него је уместо њега продужен простор за велику собу. На то указују дрвени стубови без икакве декорације која је уобичајена за стубове доксата. На овој кући стубови су равно истесани, као сваки други стуб конструкције који ће бити покривен малтером. Грађена је делом над подрумом, у бондручној конструкцији са испуном од чатме. Постављена на падину, главном страном је окренута ка југоистоку. Кров је вишесливан, покривен ћерамидом и подашчан, наглашене стрехе. Подови су од цигле, а таваница од шашовца. Прозори су двокрилни са хоризонталним пречкама, неки имају и дрвене двокрилне капке. Врата су столарска, украшена резбарењем у геометријским пољима. Просторно је организована преко ходника – комка, који је, по казивању власника, накнадно настао преграђивањем собе. Из њега се улази у три просторије: лево у најмању собу, десно у велику собу са испуштеним делом, а право у „кућу“ спојену вратима са спољном средином и, наспрам њих, и са мањом собом. Велика гостинска соба и мања соба, међусобно повезане вратима, грејане су преко ложишта у преградном зиду, које је ложено из „куће“.

Кућа Драгана Џајевића

Село: 
Шљивовац
Власник: 
Драган Џајевић
Датум обрађивања: 
13/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
У засеоку Прњавор, што значи манастирском поседу, у селу Шљивовац по воћки значајној за живот села и државну економију у другој половини 19. века, подигли су стари досељеници из Црне горе, Џајевићи, кућу са доксатом.Ако је у време њиховог досељавања село, или његов део, можда и било манастирско сигурно је да су, у време градње куће, шљива и производи од ње били један од најважнијих извозних артикала Србије. Можда у тој чињеници лежи разлог настанка лепе репрезентативне куће Џајевића. Кућа са доксатом је правоугаоне основе, постављена управно на пад терена. Грађена је са подрумом испод соба, у бондручној конструкцији са зидовима од чатме. Вишесливни кров је покривен ћерамидом испод које је дрвени покривач са наглашеном стрехом. Подзидом на страни улаза и ослонцем на дрвени стуб, доксат оставља утисак лебдеће платформе која се истиче финоћом обраде дрвених стубова и опшивке шашовцем ниске ограде и испод стрехе, указујући на мајстора као врхунског зналца грађења. Просторна структура је троделна са комуникативном везом преко „куће“ која је постала оџаклија након уклањања отвореног огњишта и увођењем зиданог, са димњаком, уз преградни зид. Накнадно је испод доксата циглом озидан један зид који, иако окречен, ружи изглед ове куће складних пропорција и фине обраде доксата и детаља над улазом у подрум.

Кућа Радована Тошића

Село: 
Чумић
Власник: 
Радован Тошић
Датум обрађивања: 
15/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
На бираном месту, усамљена на узвишици са које се надалеко пружа поглед, смештена је ова приземна троделна чатмара са тремом. Грађена је на темељачама, постављеним ниско на низ од ломљеног камена, које носе зидове грађене у бондручној скелетној конструкцији са испуном од чатме, облепљене блатним малтером. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом, подашчан и наглашене стрехе. Трем са профилисаним стубовима и јастуцима био је ограђен на шта указује сачувана опшивка од шашовца испод стрехе на југозападној страни. Чини се да је oпшивка повећана због ветра који је са те стране дувао. На постојање ограде трема указују зарези на стубовима. Кућа је троделне просторне структуре са тремом као комуникативним средиштем преко кога се улази у „кућу“ и мању собу. На „кући“ су још једна, накнадно зазидана улазна врата и врата за улазак у велику собу.

Кућа Милинка Божиновића

Село: 
Церовац
Власник: 
Милинко Божиновић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Кућа Божиновића је дводелна, приземна кућа са тремом и ћилером. Грађена је на темељачама у комбинованој техници: брвнарској, од тесаних талпи слаганих на ћерт на „кући“ и скелетној конструкцији са испуном од чатме на соби. Зидови ћилера су направљени од шашовца сложеног у два реда. Трем је равних линија са стубовима, накнадно затворен необрађеним даскама. Кровна конструкција је на попа, кров на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Подови су од набијене земље. Таваница у соби, трему и ћилеру је од шашовца, док су у „кући“ на таваници талпе. Изнад отвореног огњишта остала је напа која је скупљала дим са огњишта, док је димњак накнадно уклоњен пошто је огњиште престало да се користи. Главни улаз у кућу се налази између трема и ћилера. На „кући“ су још једна улазна врата наспрамна главним и врата за улазак у собу. По зарезима на гредама може се претпоставити да је кућа првобитно била са подужним тремом који је касније, затварањем једног дела, постао ћилер.

Кућа Живомира Николића

Село: 
Церовац
Власник: 
Живомир Николић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара (чатмара са "кућом" од талпи)
Укупан опис: 
Ово је још један од два евидентирана, врло ретка примера полубрвнаре са тремом и доксатом. Настала је прожимањем одлика две стамбене културе, брвнаре и чатмаре које су њихови носиоци, заједно са мајсторима градитељима, доносили из области досељавања. Првобитно троделна са тремом и доксатом, била би четвороделна са тремом да након зазиђивања доксата није уклоњен зид собе према њему, што је учинило да остане исте троделне структуре, али овог пута само са тремом и већом гостинском собом. Постављена је на пад терена на темељачама положеним на низ каменова у делу где су талпе, док је темељни зид испод соба повишен за висину нагиба. Зидови „куће“ су од тесаних талпи сложених у ћерт, а зидови соба су од чатме. Кровна конструкција је двострука столица са додатим роговима за увалу испод које је закошен приступни део са вратима за улаз у гостинску собу. Кров је вишесливан са наглашеном стрехом, покривен ћерамидом и подашчан. Подови су од набијене земље, а таваница у кући од дасака, док је у гостинској соби шашовац, а у другој соби коленика. Једноставне је просторне организације, са улазом са отвореног трема у „кућу“ која има и наспрамна улазна врата. Из „куће“ се улази у собу, док је улаз у гостинску собу засебан и налази се на некадашњем месту улаза у доксат. Полубрвнара са тремом и доксатом сведочи о утицајима и прожимању два стамбена обрасца дефинисана рељефом, климом, начином привређивања као и обликом друштвене организације и спољним утицајима. Она је настала и мешањем сеоског и градског начинa становања и схватања стамбеног простора. Тако је затворена полубрвнара сеоски начин живота, а развијена просторна структура и разуђена фасада градски.

Кућа Дуњића

Село: 
Церовац
Датум обрађивања: 
04/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је приземна, без темеља, са гредама темељачама готово утонулим у земљу, што оставља утисак да су директно постављене на тло а не на низ каменова. Ниска је ради лакшег грејања, што сведочи да је дубоке старости можда још из прве половине 19. века. Грађена је у дрвеној скелетној конструкцији са испуном од чатме, четворосливног крова подашчаног и покривеног ћерамидом са наглашено испуштеном стрехом. Троделне је просторне структуре са мањим благо истуреним доксатом ограђеним шашовцем који је у пропорционалном складу са димензијама куће. Његовим затварањем и проширењем према оџаклији добијена је нова просторија, па је кућа постала четвороделна. Поред ових, извршен је низ мањих промена као што је прозор на месту зазиданих врата наспрам главних, бетонирање земљаног пода у „кући“ и њено претварање у оџаклију заменом отвореног огњишта зиданим. Такође је затворен улаз из „куће“ у малу собу, а собе су спојене вратима. Таваница у „кући“ је накнадно затворена нутованим даскама, а таваница од шашовца у соби замењена колеником. Један прозор на кући је зазидан, а остали прозорски отвори и врата су замењени дрвенаријом машинске столарске израде. Наведене промене могу се учинити обимним, али отварање доксата уклањањем бетона са пода и додатaк шашовца били би довољни да врате првобитни изглед овој врло старој, архитектонски и културно-историјски вредној кући.

Кућа Љубинке Петровић (стара кућа Весића)

Село: 
Ресник
Власник: 
Љубинка Петровић
Датум обрађивања: 
21/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Међу просторно најразвијеније, естетски и градитељски најбогатије и свакако најрепрезентативније куће крагујевачког краја спада и ова кућа. Она је по старини припадала породици Весић. Кућа је четвороделна са централним ходником који повезује трем, са једне стране куће, са доксатом, на наспрамној страни. По томе би се она могла назвати кућом са два лица. Можда би се ова врло ретка појава, позната у још једном случају куће у селу Бачини код Варварина, могла повезати са вратима на наспрамној страни куће, уобичајеној појави која дефинише тип динарског дводелног стана. Кућа је приземна, са нивелисаним каменим темељима услед косине терена. Грађена је у бондручном систему са испуном од чатме. Покривена је вишесливним подашчаним кровом, покривеним ћерамидом. Под од набијене земље је у оџаклији, док су гостинска, са сачуваним иконлуком и иконом, и мала соба накнадно бетониране. Једино је у средњој соби сачуван под од дасака заједно са душемом, двадесетак сантиметара издигнутим дрвеним делом, на којој се спавало „на турски начин“ за разлику „европског начина“ где се за спавање користио кревет. У свим просторијама таваница је од шашовца, а у оџаклији су даске. Све просторије међусобно и са спољном средином комуницирају преко ходника. Иако је током времена кућа претрпела мање промене, задржала је репрезентативан карактер који потврђује и ретка одлика појаве трема и доксата на њеним наспрамним странама.
Сакупљач садржаја