Књажевац

Крст св. Тројице

Село: 
Репушница
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Укупан опис: 
Камени крст св. Тројице је мањих димензија, са трапезастим горњим и равним бочним крацима, са по једном јабуком. У централном делу крста је уклесан мањи крст са троугластим крацима.

Крст св. Параскеве

Село: 
Ћуштица
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Година градње: 
1843.
Укупан опис: 
Камени крст св. Параскеве има једнаке трапезасте краке, са по три јабуке. На доњи крак се наставља стуб са декорацијама на бочним странама. Ту је словима уклесана и линијама уоквирена година 1843 год.
Натпис: 
Іс хс / ни ка / с боръ / сmа пар / скева џурџо / лаки / голупь / аωмг /

Крст св. Константина и Јелене из 18. века

Село: 
Жуковац
Датум обрађивања: 
19/04/2003 (All day)
Укупан опис: 
Старији крст св. Константина и Јелене је мањих димензија, неправилног облика, личи на камену плочу која се завршава троуглом. У средишњем делу је уклесан једнокраки крст на чијим карацима је уписан Христов монограм. До њега се налази крст из 1869. г. са исписаном целом предњом страном. Код крста су долазиле породице које преслављују св. Константина и Јелену. Све те породице имају доста винограда.
Натпис: 
стi косmаmина/ _ _ исо/ iелена/ _ мiл/ настојатела/ риста

Крст св. Петке Русалне 1778. год.

Село: 
Кандалица
Датум обрађивања: 
17/04/2003 (All day)
Година градње: 
1778.
Укупан опис: 
Крст св. Петке Русалне од камена је у облику квадра. Постављен је ужом страном у земљу. При горњем делу је уклесан крст, две розете и Христови иницијали. Крст се посећује на петак после св. Тројице.
Натпис: 
сmа пеm / ка "1778 (словима)"

Крст св. Пантелејмона из 1825. год.

Село: 
Жуковац
Датум обрађивања: 
18/04/2003 (All day)
Година градње: 
1825.
Укупан опис: 
Крст се налази на остацима цркве која се помиње у 15. веку. Мањих је димензија са трапезастим горњим и равним бочним крацима са по једном јабуком. На средини крста је уклесан једнакокраки крст са кружно завршеним крацима у којима је урезан Христов монограм. Око крста је уклесан текст.
Натпис: 
с.... / велiкомученика / и ..... / панталејмона / служба селска / ______ "1825" / попа дина

Крст св. Петке Русалне

Село: 
Видовац
Датум обрађивања: 
17/04/2003 (All day)
Укупан опис: 
Стари крст св. Петке Русалне који датира са краја 18 века, је узидан у новији из 1929. год. Старији крст је мањих димензија са три крака трапезастог облика. У средишњем делу је уклесан једнокраки крст око кога је христов монограм и иницијали јеванђелиста. На доњем краку су исписана имена настојатеља од којих се чита смо Марко, јер је крст оштећен.

Крст св. Арханђела

Село: 
Равна
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Укупан опис: 
Камени крст св. Арханђела има трапезасти горњи крак са једном јабуком и краће и равне бочне краке са по једном јабуком. Доњи крак је у виду стуба који са својих бочних страна има декорацију у виду стубића. Међу краковима је уклесан крст који на своја три дужа крака има поновљене крстове око кога је исписан Христов монограм док се доњи крак трапезасто шири и украшен је са два круга. Цела предња страна крста је исписана.
Натпис: 
Iс хс / ни ка /маmеi марко / лука їωань / сті лазар / собо ръmа / го / архангела / і гаврила / насmоаmе / голубь петрь / ика неша косmа / вук евmа крсm / мЇлЇа мари??? / нковела / петрь / віаіно голбь іліа / мілоіко мілош / ігнат іліа віаоі / ко мілутін иван вл /аико ріста ??? / ???? /

Крст св. Петке Русалне из 1822. год.

Село: 
Јаковац
Датум обрађивања: 
07/05/2003 (All day)
Година градње: 
1822.
Укупан опис: 
Камени крст св. Петке Русалне има трапезаст горњи и равне бочне краке, који имају по једну декорисану јабуку. Доњи крак је попут стуба, који на својим бочним странама има декорацију у виду спирале. Контуру крста прати дупла уклесана декоративна линија. Иста декорација се примећује и на бочним крацима крста. Између кракова је уклесан крст око кога је исписан Христов монограм. Крст се налази у новијој ћелији саграђеној од камених блокова. Заветина села је у петак после Духова. Раније је свака фамилија имала вејник око крста.
Натпис: 
Мθ мр / л8 Їс ωа / ни ка / сmа пemка / хс / насmо? / ла неде / лко гавр / ил? Ни / кола си / лонδ / младена / ми?ил? / маисто / ра миле / mалωкв /

Крст св. Архангела Гаврила из 1784. год.

Село: 
Јаковац
Датум обрађивања: 
07/05/2003 (All day)
Година градње: 
1784.
Укупан опис: 
Крст из 1784. год. је камени са трапезастим горњим и кратким а ширим бочним крацима. На доњи крак се наставља стуб у коме се налази ниша. Контуру крста и нише прати уклесана линија. У централом делу објекта је уклесан крст, чија три крака имају поновљене крстове, док је трећи крак нешто краћи од осталих. Око крста на горњем краку је исписан Христов монограм и уклесана још два мања крста. На задњој страни крста се налазе цртежи са наивним приказима људи, неких животиња, оружја, слова... Поред каменог крста, налази се дрвени крст посвећен св. Ђорђу из 1763. године. Крстови су се раније налазили на месту старог села, али су одатле премештени. Тада им је сазидана ћелија од камених блокова, где се данас налазе.
Натпис: 
м и / Iс хс /.. сти нÏ ка архен / глЪ / ст / апеmка / гав /рİль / насmоаmель живко / село аковць 1784 / ???? / павль фекиль /

Крст св. Архангела Гаврила

Село: 
Радичевац
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Година градње: 
1882.
Укупан опис: 
Камени крст св. Архангела Гаврила има трапезасте краке од којих горњи и бочни имају по три јабуке док се на доњи крак наставља стуб, мале висине, који на бочним странама има декорацију у виду плетенице. У централном делу крста је уклесан још један крст oко koga је исписан Христов монограм и уклесане су две стрелице и два кружића са крстом у стредини. На споменику се примећују трагови црвене и беле боје. Крст се налази под дрвеним вејником, који је прекривен црепом и делимично ограђен.
Натпис: 
стı арханђел / гаврил / 1882. г. /светог. ара / нђела-13- / јулiја подиго / ше овди за / спомен радi / чевчани и / настојатељи / стојан ран- / ђел.стеван. / ранђел.тими / лија милош / і милета /
Сакупљач садржаја