друга половина 18. века

Крст св. Ђорђа из 1774. године

Село: 
Сињац
Датум обрађивања: 
11/07/2003 (All day)
Година градње: 
1774.
Укупан опис: 
Крст од камена пешчара висок око два метра има трапезасте краке, а на доњи крак се наставља дужи исписани стуб. Нема на средини уклесан крст али је на сваком краку распоређен Христов монограм.
Натпис: 
Іс / ни ка / хс / сmи / георг / ЗСП / В / тоао / р ь /

Крст св. Петке Русалне 1778. год.

Село: 
Кандалица
Датум обрађивања: 
17/04/2003 (All day)
Година градње: 
1778.
Укупан опис: 
Крст св. Петке Русалне од камена је у облику квадра. Постављен је ужом страном у земљу. При горњем делу је уклесан крст, две розете и Христови иницијали. Крст се посећује на петак после св. Тројице.
Натпис: 
сmа пеm / ка "1778 (словима)"

Крст св. Петке Русалне

Село: 
Видовац
Датум обрађивања: 
17/04/2003 (All day)
Укупан опис: 
Стари крст св. Петке Русалне који датира са краја 18 века, је узидан у новији из 1929. год. Старији крст је мањих димензија са три крака трапезастог облика. У средишњем делу је уклесан једнокраки крст око кога је христов монограм и иницијали јеванђелиста. На доњем краку су исписана имена настојатеља од којих се чита смо Марко, јер је крст оштећен.

Крст св. Архангела Гаврила из 1784. год.

Село: 
Јаковац
Датум обрађивања: 
07/05/2003 (All day)
Година градње: 
1784.
Укупан опис: 
Крст из 1784. год. је камени са трапезастим горњим и кратким а ширим бочним крацима. На доњи крак се наставља стуб у коме се налази ниша. Контуру крста и нише прати уклесана линија. У централом делу објекта је уклесан крст, чија три крака имају поновљене крстове, док је трећи крак нешто краћи од осталих. Око крста на горњем краку је исписан Христов монограм и уклесана још два мања крста. На задњој страни крста се налазе цртежи са наивним приказима људи, неких животиња, оружја, слова... Поред каменог крста, налази се дрвени крст посвећен св. Ђорђу из 1763. године. Крстови су се раније налазили на месту старог села, али су одатле премештени. Тада им је сазидана ћелија од камених блокова, где се данас налазе.
Натпис: 
м и / Iс хс /.. сти нÏ ка архен / глЪ / ст / апеmка / гав /рİль / насmоаmель живко / село аковць 1784 / ???? / павль фекиль /

Крст св. Кирика и Јулите из 1794. год.

Село: 
Старо Корито
Датум обрађивања: 
10/05/2003 (All day)
Година градње: 
1794.
Укупан опис: 
Камени крст св. Кирика и Јулите има трапезасте краке, на предњој страни је уклесан крст чија три крака имају кружни завршетак а доњи крак се завршава трапезасто (троугао). Унутар тих завршетака је исписан Христов монограм. Текст је уклесан на предњој страни и на бочним странама крака. За једног од настојатеља се прича да је био веома богат и да је славио св. Кирика и Јулиту, 28. јула. Тога дана колачар код крста доноси колач који поп ломи али се није ручало.
Натпис: 
л8 / Ιс / м ??? / мΘ ні к? Мр / ка/? ???? / на ст / оа те / хс / 1794. / крсm /i..ван/ бочна страна: млад / енъ /прв8лъ/ нiкола / друга бочна страна: лад..сов

Крст св. Николе

Село: 
Локва
Датум обрађивања: 
12/05/3003 (All day)
Година градње: 
1794.
Укупан опис: 
Камени крст св. Николе од сиге са кратким а ширим бочним крацима и благо заобљеним горњим краком који се на средини декоративно издиже. На средини крста је уклесан крст око кога је натпис.
Натпис: 
ма ic мр / л.. іѡ / ни ка сті / хс ни ко / лае / ??????? / 1794 / првул? /

Крст св. Богородице из 1796. год.

Село: 
Видовац
Датум обрађивања: 
16/04/2003 (All day)
Година градње: 
1796.
Укупан опис: 
Овај заветни крст је у облику стуба. На предњој страни је уклесан крст око кога је исписан нечитак текст, Христов монограм и година подизања 1796. Поред овог старијег крста налази се и новији крст.

Заветни крст св. Илије

Село: 
Видовац
Датум обрађивања: 
17/04/2003 (All day)
Укупан опис: 
Крст светог Илије је висине око пола метра. Има три благо трапезаста крака и са предње стране је уклесан крст целом дужином и ширином. На крајевима уклесаног крста су Христови иницијали, на горњем делу су иницијали јеванђелиста док је на доњем краку уклесан нечитак текст.
Тип споменика: 
Крстасти

Надгробни споменик Радивоја Ђурића из 1779.

Село: 
Кремна
Датум обрађивања: 
27/07/2006 (All day)
Година градње: 
1779.
Укупан опис: 
Најстарије датован надгробни споменик, на територији општине Ужице, је споменик Радивоја Ђурића из 1779. Споменик је од притесане громаде обрађене само са предње стране. Овај надгробни споменик има уклесан само један крст, поред кога је исписано име и презиме покојника као и година смрти.
Тип споменика: 
Плочасти тип

Гостинска кућа Десанке Јојић

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Десанка Јојић
Датум обрађивања: 
03/10/2005 (All day)
Година градње: 
1785
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Према години укласаној на каменом подзиду чардак је подигнут 1785. године, али према конструктивним елементима процењује се на је то било век касније. Гостинска кућа Јојића је грађена од тесаних талпи, на подзиду од клесаног камена у кречном малтеру. Над подрумом се налазе две собе, остава и угаони, затворен трем. Чардак је и данас у функцији.
Сакупљач садржаја