друга половина 19. века

Надгробни споменик Гаврила Радовановића из 1859. године

Село: 
Брезовац
Датум обрађивања: 
19/08/2003 (All day)
Година градње: 
1859.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Гаврила Радовановића из 1859. године је стубастог облика са уклесаним једнакокраким крстом у горњем делу под којим је уоквирен део где је уклесан текст.
Епитаф: 
овде почiва/гаврiло ра/довановiћ жi/вi 74 г. умрое/ 1 марта 1859.г./спомен..../и жiван.../
Тип споменика: 
Стубасти

Надгробни споменик Марка и сина Луке из 1875. године

Село: 
Рамаћа
Датум обрађивања: 
12/04/2007 (All day)
Година градње: 
1875.
Укупан опис: 
Надгробни споменик из 1875. године је стубастог облика са јабуком на врху. На предњој и задњој страни споменика су исклесани ликови оца и сина. На бочним странама је уклесан текст
Тип споменика: 
Стубасти

Надгробни споменик из 1875. године

Село: 
Пајазитово
Датум обрађивања: 
10/07/2007 (All day)
Година градње: 
1875.
Укупан опис: 
Овај надгробни споменик из 1875. године је плочастог облика и једноставне форме. На половини предње стране је исклесан крст око кога је исписан текст.
Епитаф: 
жiвiла/19.../iумрл/а 1875 г
Тип споменика: 
Плочасти

Надгробни споменик Ранка Стевановића са своје двоје деце из 1857. године

Село: 
Лужнице
Датум обрађивања: 
18/07/2007 (All day)
Година градње: 
1857.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Ранка Стевановића који је сахрањен са своје двоје деце, Костом и Гаврилом, је крстастог облика са по једном јабуком на бочним и горњем краку. Предњи део споменика, на коме је исписан текст, оивичен исклесаном цик-цак линијом.
Епитаф: 
подь овiм/студенiм ка/меном почiва/ранко стевановik/са своi .../iменом коста/гаврiло пожi/....../=16= маiа 1857/
Тип споменика: 
Крстасти

Надгробни споменик Босиљке из 1858. године

Село: 
Доња Сабанта
Датум обрађивања: 
11/05/2007 (All day)
Година градње: 
1858.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Босиљке из 1858. године је крстастог облика са јабукама (испупчењима) на горњем и два бочна крака док је у продужетку доњег карака стуб са уклесаним текстом. На средини горњег крака је уклесана грана кружног облика под којом је уклесан крст са троугластим крацима.
Епитаф: 
босильки кће/ри своiой.кою/немила смрт п/рерано изъна/ручА родител/скiй 3.юнiА 858/..д:истрже/..леже крестом...

Надгробни споменик Марка Васића из 1862. године

Село: 
Маслошево
Датум обрађивања: 
10/07/2007 (All day)
Година градње: 
1862.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Марка Васића из 1862. године је стубастог облика. На предњој страни у горњем делу је исклесан крст а у доњем делу је уклесан текст
Епитаф: 
марко васић/жЇви...:У/мроје:марта/1862.г:знак/ови подЇже/матЇ е брат./..сто
Тип споменика: 
Стубасти

Надгробни споменик Живојина Ђорђевића из 1874. године

Село: 
Доње Грбице
Датум обрађивања: 
03/10/2007 (All day)
Година градње: 
1874.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Живојина Ђорђевића подигнут је 1874. године дечаку од 12 година. Споменик је стубастог облика где су све четири стране исклесане. На предњој страни је исклесан лик дечака а на остале три су исклесане представе крстова и текст.
Тип споменика: 
Стубасти

Надгробни споменик Андрије Павловића из 1868. године

Село: 
Влакча
Датум обрађивања: 
04/07/2007 (All day)
Укупан опис: 
Надгробни споменик Андрије Павловића из 1868. године је плочастог типа. Обрађен је само са прење стране. У горњем делу је уклесан крст у крсту а у доњем делу је уклесан текст.
Епитаф: 
овде почивши/рабь божи андри/а павловић и/з влакче пре/стависе 23ап/рила 1868го/д поживи 59 го/д
Тип споменика: 
Плочасти

Надгробни споменик Драгомира Недића из 1899. године

Село: 
Кутлово
Датум обрађивања: 
12/04/2007 (All day)
Година градње: 
1899.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Драгомира Недића из 1899. године припада подтипу стубастих споменика који су у средишњем делу сужени тако да у хоризонталном пресеку имају изглед шестоугла. У горњем делу је ниша где се пале свеће а у доњем делу је уклесан епитаф . Овај споменик је са све четири стране богато декорисан.
Тип споменика: 
Стубасти са поклопцем

Надгробни споменик Милана Милутиновића из 1893. године

Село: 
Драгобраћа
Датум обрађивања: 
12/04/2007 (All day)
Година градње: 
1893.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Милана Милутиновића из 1893. године припада типу стубастих споменика са поклопцем. Споменик је са све четири стране богато декорисан. У доњем делу споменика, подигнутом младићу од 21 године, је исклесан симбол уско повезан са покојником - виолина што представља младост и весеље прекинуто прераном смрћу.
Тип споменика: 
Стубасти са поклопцем
Сакупљач садржаја