прва половина 18. века

Крст св. Архангела Михаила из 1737. године

Село: 
Дражево
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1737.
Укупан опис: 
Камени крст св. Архангела Михаила је један од најстаријих који је сачуван. Има трапезасте бочне, горњи крак а доњи крак је у виду дужег стуба који је цео исписан. На средини крста је исклесан крст унутар круга око кога је исписан Христов монограм.
Натпис: 
׀с / н׀ ка / станко / хс / сЇкр / са не / пел к / о? апі / са сmі / архан / гел ь / мхаЇл / ?? Лет / ЗСНЕ /

Крст св. Арханђела из 1732. год.

Село: 
Моклиште
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1732.
Укупан опис: 
Ovaj камени крст св. Архангела је један од најстаријих. Има трапезасте краке, где се на доњи крак наставља исписани стуб где је словима исписана 1732. година. Раније се крст обилазио када је била литија на Ускрс.
Натпис: 
׀с / сmЇ / лу / ника / ׀?? / хс / ׀ЗСМ /

Крст Спасовдан

Село: 
Горњи Рињ
Датум обрађивања: 
10/07/2003 (All day)
Година градње: 
1746.
Укупан опис: 
Камени крст Вазнесења има трапезасте краке, чији се доњи крак, мањи од осталих, наставља на узак, исписани стуб. На средини крста је уклесан круг унутар кога је исклесан крст.
Натпис: 
Їс / ни ка / хс / ?М / хра / вЬзн / есенiе / спаеЬ / вз? / сн / х

Црква св. Арханђела

Село: 
Жуковац
Датум обрађивања: 
15/08/2003 (All day)
Укупан опис: 
Најразвијенији вид сакралних објеката народног градитељства у овом крају су цркве грађене чатмом. Међу ретким сачуваним је и ова црква, по казивању мештана, посвећена св. Арханђелу. Саграђена је као једнобродна грађевина са правилном полукружном апсидом. На једноставном иконостасу је икона св. Николе, а у олтарском делу дрвени крст са натписом посвећен истом светитељу.

Заветни крст св. Ђорђа

Село: 
Кременица
Датум обрађивања: 
03/07/2003 (All day)
Година градње: 
1846
Укупан опис: 
<p>Камени заветни крст је подигнут 1846. године и посвећен је св. Ђорђу. Крст је лепезастим крацима уписаним у круг, на којима је плитко уклесан крст са монограмом Христа победника, а на крацима је уписано име св. Ђорђа. На стубу испод крака је уклесана година и натпис.</p>
Натпис: 
<p>светı / мученикЬ / георгı / ис / ни ка / хс / 1846 / ??та / жива / бона /</p>
Сакупљач садржаја