прва половина 19. века

Надгробни споменик Манде Божића из 1810. године

Село: 
Чумић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Година градње: 
1810.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Манде Божића из 1810. године је мањи и стубастог облика. На једној страни је уклесан текст а на другој страни је исклесан крст у кругу (представа сунца) под којим су, унутар оивиченог дела, уклесана четири крста. Целокупна представа поприма антропоморфни облик.
Епитаф: 
+/зде почи/ваетъ рабъ/бwжи ман/да .../... бож/ића/преста/ви се .../.../1810
Тип споменика: 
Стубасти

Надгробни споменик Марка Петровића из 1849. године

Село: 
Церовац
Датум обрађивања: 
12/04/2007 (All day)
Година градње: 
1849.
Укупан опис: 
Споменик Марка Петровића из 1849. године је мањи, крстастог облика и припада групи студеничких споменика. На горњем краку је уклесана розета а у висини бочних крака је уклесан текст.
Епитаф: 
марко петровићь/поживе 63 године/преста: девембвр/1849/
Тип споменика: 
Крстасти, студенички

Надгробни споменик Танасија Станојловића из 1847. године

Село: 
Чумић
Датум обрађивања: 
09/05/2007 (All day)
Година градње: 
1847.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Танасија Станојловића из 1847. године је плочастог облика. На предњој страни је унутар круга уклесан крст под којим је текст. На задњој страни је унутар круга исклесан стилизован крст.
Епитаф: 
овае знкъ танасЇе станоло/..упо...1847
Тип споменика: 
Плочасти

Аморфни надгробни споменик

Село: 
Кутлово
Датум обрађивања: 
12/04/2007 (All day)
Укупан опис: 
На сваком гробљу постоји део са аморфним надгробим споменицима. Аморфни, необрађени, без декорације споменици су подизани дужи низ деценија. Разлог њиховог подизања и средином 19. века је сиромаштво породице покојника, која није имала новца да плати израду надгробног белега, већ су га сами правили од одваљене стане.
Тип споменика: 
Аморфни

Надгробни споменик у Маслошеву

Село: 
Маслошево
Датум обрађивања: 
11/04/2007 (All day)
Укупан опис: 
Овај надгробни споменик мањих димензија припада групи "тополских" споменика. Прављен је од црвеног камена, стубастог је облика са заобљеним врхом. У горњем делу је исклесан већи крст унутар круга, испод кога су два мања крста исто исклесана унутар круга.
Тип споменика: 
Стубасти са заобљеним врхом

Надгробни споменик Радована Банковића из 1827. године

Село: 
Баљковац
Датум обрађивања: 
11/05/2007 (All day)
Година градње: 
1827.
Укупан опис: 
Студенички надгробни споменик Радована Банковића из 1827. године је крстастог облика са уклесаним флоралним мотивима на бочни крацима и исписаним текстом у доњем делу. Овај тип споменика је могуће пронаћи у сваком селу Крагујевачке општине.
Епитаф: 
Здҍ почивает ра/бжи радован/банковићь пр../ивши..во.../..../мврЇа 1827
Тип споменика: 
Студенички

Надгробни споменик Илије Кандића из 1816. године

Село: 
Десимировац
Датум обрађивања: 
10/04/2007 (All day)
Година градње: 
1816.
Укупан опис: 
Надгробни споменик Илије Кандића је плочастог облика, широк је колико и висок. На средини споменика је исклесан велики крст, на коме је уклесана 1816. година и мањи крст. Овакав тип споменика је подизан на територији целе општине Крагујевац у дугом временском периоду, током прве половине и све до шездесетих година 19. века.
Епитаф: 
ic/xc/нi/ка/1816/здЕ/почЇ/вае/тр/аб../..жЇ/ЇлЇл/кан/дЇћ...
Тип споменика: 
Плочасти

Надгробна плоча Радосаве Јованове од Божића из 1813. године

Село: 
Чумић
Датум обрађивања: 
16/05/2007 (All day)
Година градње: 
1813.
Укупан опис: 
Најстарије датован надгробни белег на територији општине Крагујевац подигнут је 1813. године у виду надгробне плоче. Посвећен је Радосави Јовановој од Божића. Текст је тешко читљив, али се препознаје форма епитафа карактеристична за прву половину 19. века.
Епитаф: 
Зде почива/етъ рабъ бо/жи радосаба/....аноба wть/божића...../....преста/...месеца де/кембр....1813

Кућа Чоловића

Село: 
Мала Врбица
Власник: 
Димитрије Чоловић
Датум обрађивања: 
17/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Окућница угледне и јаке задружне породице Чоловића структуром и организацијом зграда одражава стари тип кућишта са кућом у центру дворишта, пратећим зградама око ње, ограђених каменом оградом – градом од којег је сачуван део зида и три велике капије. Око главног дворишта налази се шума и некадашњи шљивак са остацима дрвене ограде у коме је смештена качара са казаницом. По дворишту је распоређен већи број зграда грађених од 19. до краја 20. века. Најзначајније су: полубрвнара, кућа за госте и још једна за укућане, два вајата са млекарима, вајат, амбар, кош са тремом и доксатом, и камена штала. Доминантна кућа на кућишту је дводелна полубрвнара чији настанак предање смешта у прву половину 19. века. Настала је као троделна полубрвнара, са наспрамним улазним вратима и отвореним огњиштем, грађена делом над подрумом, четворосливног крова покривеног ћерамидом, са истакнутим димњаком. Накнадно је претрпела промене којим је изгубила доста од своје изворне вредности. Президан је зид подрума у цементном малтеру и озидан димњак по угледу на куће моравског типа. Срушен је преградни зид који је делио собу на велику и малу, на који упућује таванска греда у соби и уочљив недостатак зазиданог прозора на зидном платну уже стране. Отворена су врата на соби са директним улазом споља, а зазидана врата из куће. Отварање прозора крај врата на наспрамним странама „куће“ и кречење таванице од шашовца ради више светла упућују на то да су промене изведене у функцији прилагођавања простора новој намени. Данас су у кући изложени предмети мобилијара традиционалне сеоске куће, делова женске ношње и признања најугледнијег претка, чиме је кућа добила нову вредност породичног музеја сеоског живота.

Кућа Љубице Вељовић

Село: 
Драча
Власник: 
Љубица Вељовић
Датум обрађивања: 
16/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара (чатмара са "кућом" од талпи)
Укупан опис: 
Ова полубрвнара, делом над подрумом, четвороделне просторне структуре и наглашено правоугаоне основе, била је стожерна кућа Вељовића пошто су, према породичном предању, сви они из ње изашли. Њена старост, исказана предањем, потврђена је и традиционалном оријентацијом у правцу север-југ. Главна врата су окренута источној страни као страни сунца, са које се оно јавља и пуни, што симболизује страну напретка. Друга, наспрамна врата су на западној страни, окренута заласку сунца, што има негативну и хтонску конотацију. Није јасна појачана издуженост „куће“ и њој паралелне просторије чак и када бисмо је, према месту данас озиданог огњишта, посматрали као собу првобитне дводелне полубрвнаре или претпоставили да је настала затварањем трема првобитне троделне полубрвнаре. Детаљније истраживање би дало поуздан одговор али би требало нагласити врло уредну комуникацију просторија са наспрамним вратима на кући, која би и даље била чиста чак и када би се испоставило да је паралелна просторија била првобитни трем. Како год било, „кућа“ је грађена од талпи сложених у ћерт, што представља старији начин грађења дрветом, док су собе у скелетној конструкцији са испуном од чатме. Рогови кровне конструкције су делимично обрађени, са остацима коре дрвета, а кров покривен ћерамидом, подшиндран и наглашене стрехе.
Сакупљач садржаја